Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Program Aktywny Samorząd 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 2. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 3. Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
 4. Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 5. Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 6. Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
 7. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 8. Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 9. Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 10. Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 11. Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
  w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 12. Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 13. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 14. Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 15. Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowane do osób ze stopniem niepełnosprawności;
 16. Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowane do osób ze stopniem niepełnosprawności;
 17. Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowane do osób z z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;

 1. Obszar D–pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

 

 1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Z aktualnymi warunkami dofinansowania można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu                           ul. Wrocławska 8 (pok. 206 i 205), tel. 65 572 75 28.

Wzory dokumentów będą dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu www.gostyn-pcpr.info  (zakładka: Pobieranie druków
i wniosków/Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie Centrum.

Jednocześnie informujemy wnioskodawców, którzy składają wnioski z Modułu II
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (od 1.03.2019-30.03.2019), iż obowiązują druki dostępne na stronie internetowej
.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

TERMIN

OPIS

01.03.2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Moduł II)

30.03.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Moduł II)

01.06.2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach          Modułu I

31.08.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach  Modułu I

01.09.2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (Moduł II)

10.10.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (Moduł II)

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2019-02-28 20:43:11

Inne artykuły