Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Program grantów społecznych

Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Stowarzyszenie „DZIECKO” ogłasza Konkurs Grantowy „PGS - Program Grantów Społecznych”. Termin składania wniosków upływa 30 maja 2017 r. Pula grantów to 50 000 zł! Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla zainteresowanych grup odbędą się 9 maja 2017 roku o godz. 12.00 oraz   9 maja 2016 roku o godz. 17.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256

Celem piątej już edycji tego konkursu jest wsparcie projektów, integrujących lokalną społeczność. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. PGS realizować mogą Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, grupy sąsiedzkie, grupy hobbystyczne na terenach wiejskich, a także Rady Osiedli i młodzież na terenach miejskich, oraz inne grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej.

Konkurs dofinansowano ze środków Powiatu Gostyńskiego oraz Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu.

 

Regulamin PGS 2017

Wniosek o Dotację w Konkursie PGS

Karta Oceny Merytorycznej

Karta Oceny Formalnej

Umowa o Współpracę

Źródło: Stowarzyszenie DZIECKO
Data dodania: 2017-05-08 10:49:08

Inne artykuły