Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Program korekcyjno-edukacyjny PARTNER

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi, tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych "PARTNER". Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnej, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

            Zajęcia odbywają się w siedzibie PCPR w Gostyniu   (ul. Nowe Wrota 7)
w każdy poniedziałkowy wieczór. Program realizowany jest w oparciu o przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania mają charakter warsztatowy i są adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek i dzieci lub nieradzących sobie z kontrolowaniem
i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Zajęcia prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej przez parę trenerską: kobietę i mężczyznę.

            Program oparty jest na koncepcji behawioralno – poznawczej. Poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom, można niejako „oduczyć” go przemocy. Mając pełną świadomość złożoności przyczyn, które tkwią u źródeł przemocy domowej, prowadzący koncentrują się na przedstawieniu przemocy w rodzinie jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo.

            Głównym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Przyjmuje się założenie, iż sprawca jest odpowiedzialny za czyny, których dokonuje i musi tę odpowiedzialność zaakceptować. Uczestnicy uczą się też nowych konstruktywnych zachowań, będących przeciwieństwem dla zachowań przemocowych. Służą temu miniwykłady oraz ćwiczenia poświęcone między innymi zachowaniom asertywnym, nowym sposobom rozwiązywania problemów, zasadom sprawiedliwej kłótni oraz nauce umiejętności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy poznają elementy treningu umiejętności aktywnego słuchania, podstawowe zasady negocjacji i właściwego rozwiązywania sporów.

            Realizacja Programu dofinansowana jest ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-10-31 01:17:54

Inne artykuły