Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Projekt PCPR w Gostyniu wyróżniony jako DOBRA PRAKTYKA

 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego opublikował "BIULETYN DOBRYCH PRAKTYK". Zaprezentowano w nim inicjatywy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, realizowane w ramach projektów systemowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z dwóch wyróżnionych mianem "DOBREJ PRAKTYKI" jest projekt systemowy "Aktywni razem. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Gostyńskim", realizowany przez PCPR w Gostyniu.

                 Jak podkreślili autorzy Biuletynu ROEFS, projekt "Aktywni razem" pokazuje "najlepsze rozwiązania łagodzenia skutków wykluczenia społecznego poprzez działania w ramach integracji społecznej i zawodowej". Projekty systemowe pozwalają na zastosowanie instrumentów i narzędzi, które dotychczas nie były w pełni wykorzystywane, a mogą pomóc mieszkańcom w osiąganiu samodzielności ekonomicznej i społecznej. Projekt "Aktywni razem" jest projektem oryginalnym, niepowtarzalnym i dlatego został wskazany jako "inspiracja dla innych do planowania działań projektowych". Na zdjęciach uczestniczki jednej z grup beneficjentów: Amazonki w czasie wyjazdu rehabilitacyjno-edukacyjnego.

Tytuł projektu:
Aktywni razem

Realizator:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu:
Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja uczestników projektu i ich otoczenia.

Grupa docelowa:

Do realizacji Projektu zaproszono 238 osób, w tym 99 osób niepełnosprawnych (z różnymi rodzajami niepełnosprawności), 33 osoby usamodzielniane, 32 osoby z rodzin zastępczych oraz 74 osoby z otoczenia.

 

Działania:

 • warsztaty kształtowania kompetencji społecznych,
 • warsztaty umiejętności społecznych,
 • warsztaty aktywnej integracji podnoszące kompetencje poruszania się po rynku pracy,
 • warsztat psychoterapii antystresowej i przeciwlękowej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • wycieczki edukacyjno-integracyjne,
 • badania lekarskie oraz usługi rehabilitacji prozdrowotnej,
 • kurs komputerowy,
 • kurs prawa jazdy,
 • kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kurs zawodowy: kelner - barman, kosmetyczka, operator wózków widłowych z wymianą butli gazowych, spawacz, fryzjer
 • kurs j. angielskiego,
 • studia uzupełniające,
 • treningi: integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej, pracy w grupie oraz kompetencji rodzicielskich,
 • treningi samodzielności,
 • poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe oraz wsparcie pracowników socjalnych.

Rezultaty:

 • wzrost zaangażowania beneficjentów w sprawy społeczności lokalnej,
 • integracja emocjonalna środowiska,
 • zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczestników projektu,
 • podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji w zmianę własnej sytuacji życiowej,
 • nabycie umiejętności oraz podniesienie kompetencji poruszania się po rynku pracy,
 • przełamanie bierności zawodowej i usamodzielnienie w działaniu. 
Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-12-31 12:13:13

Inne artykuły