Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Projekt polsko-holenderski

Ostatnie przygotowania do wspólnego projektu polsko-holenderskiego

Od 28 kwietnia do 3 maja przebywał w powiecie gostyńskim Martin de Bruijn szef holenderskiej organizacji Kinderhuis Bodzewo. Wizyta miała charakter roboczy, a jej celem było zamknięcie przygotowań do realizacji projektu, który rozpocznie się  na przełomie maja i czerwca br. Młodzież holenderska z elitarnej szkoły Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht przyjedzie do Gostynia, by wykonać zadania o charakterze społecznym, a jednocześnie nawiązywać kontakty ze swoimi polskimi rówieśnikami i poznawać polską kulturę. W tym czasie młodzi Holendrzy dokonają nasadzeń drzewek oraz wykonają klomby w parku przy Domu Dziecka w Bodzewie, a także wymalują kilka pokoi wychowanków. Będą także pracować w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie z podopiecznymi tej placówki i we współpracy z młodzieżą polską. Materiały do wykonania tych prac zostaną zakupione ze środków holenderskich. Czas wolny 40 młodych Holendrów będzie spędzać wspólnie ze swoimi polskimi rówieśnikami.
    W spotkaniach przygotowujących projekt uczestniczyli Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie Karolina Dolata, jej zastępca Dariusz Marcinkowski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie Ryszard Janaszak, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie Swietłana Figiel oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak.
Roli tłumacza podjęła się Ewa Chuda, pedagog z Krobi.Data dodania: 2009-05-05 12:00:00

Inne artykuły