Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Przedłużony nabór wolontariuszy gostyńskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Sztab  XXV Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu) informuje, że ze względu na awarię serwera w czasie rejestracji wolontariuszy został przedłużony nabór wolontariuszy, szkół, przedszkoli i firm do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

1. Nabór wolontariuszy odbywa się zatem wg następujących etapów:

a) wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 21 grudnia na mail:pcpr@gostyn.pl wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektronicznym jpg - zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.

Możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR w Gostyniu (siedziba sztabu: ul. Nowe Wrota 7, parter) wraz ze zdjęciem w ww. terminie.

b) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP i wydrukowaniu zgłoszenia zostanie on zaproszony do sztabu, by podpisać wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację wolontariusza. W przypadku osób niepełnoletnich ankietę podpisuje opiekun prawny wolontariusza. Ostateczny termin podpisania ankiety to 27 grudnia 2016 r. !

Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem sztabu Mirosławem Sobkowiakiem tel. 65 572 75 28, mail: pcpr@gostyn.pl) wysłanie wygenerowanej ankiety i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do sztabu (PCPR w Gostyniu) do 27 grudnia do godz. 16.00)

Na stronach sztabu można pobierać wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz karty zgłoszenia imprez zamkniętych:

  www.gostyn-pcpr.info/wosp/                           www.zsz-gostyn.com.pl/wosp/

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: pcpr@gostyn.pl.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM WOŚP !

Zorganizuj akcję WOŚP w swojej firmie!

2. Organizatorzy XXV Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) przypominają, że powiatowy sztab XXV Gostyńskiego Finału WOŚP został już zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

3. Finał będzie miał miejsce 15 stycznia 2017 r. W tym finale zbieramy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diagnostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodących programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce. A szpital w Gostyniu tylko w roku 2016 otrzymał trzykrotnie sprzęt z Fundacji WOŚP!

4. Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (Nowe Wrota 7, tel./faks 65-572-75-28). Szefowie Sztabu to Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu) (tel. 601-071-487) i Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu).

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m.in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza. UWAGA: liczba wolontariuszy jest ograniczona!

                Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „Dziecko”.

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa sztabu Mirosława Sobkowiaka (pcpr@gostyn.pl; tel. 65 572 75 28).

6. Mamy już 250 zł i 25 groszy w puszce w siedzibie sztabu WOŚP przy PCPR w Gostyniu!

Szef sztabu XXV Gostyńskiego Finału WOŚP Mirosław Sobkowiak podkreśla: - Mimo gorących dni w kraju życzę Wszystkim Spokojnych i Wesołych Świąt! Ludzie bądźcie dla siebie dobrzy! 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-12-17 09:34:06

Inne artykuły