Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Przemoc dotyka też niepełnosprawnych

W Gostyniu odbyło się szkolenie poświęcone zjawisku przemocy wobec osób z niepełnosprawnością. Wzięli w nim udział podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Specjalista  interwencji i pomocy psychologicznej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu omówił zjawisko krzywdzenia osób niepełnosprawnych i przedstawił sposoby radzenia sobie z takim krzywdzeniem. Podkreślił też, że nikt nie powinien pozostać obojętny, jeśli jest świadkiem przemocy wobec innych. Drugą część spotkania wypełniły odpowiedzi na liczne pytania uczestników oraz rozmowa o agresji wszechobecnej w naszym życiu.

                Organizatorzy szkolenia: ŚDS w Gostyniu i PCPR w Gostyniu oraz udzielające wsparcia Stowarzyszenie „DZIECKO” przypominają, że  pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji obowiązuje procedura "Niebieskich kart" polegająca na obowiązku wszczęcia  interwencji oraz sporządzeniu przez każdego specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad kolejnością podejmowanych czynności. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie emocjonalne, czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji. Następnym krokiem będą propozycje zmiany sytuacji przedstawiane wszystkim uwikłanym w przemoc w danej rodzinie.

               

Nie bądź obojętny wobec przemocy!

            Jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem; jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-03-20 11:19:35

Inne artykuły