Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Przeszkolono 104 społeczników

Zakończył się cykl szkoleń, realizowanych w ramach programu „Działaj lokalnie” poświęconych pozyskiwaniu środków przez organizacje pozarządowe (NGOs) i grupy nieformalne. Warsztaty odbywały się w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego. Wzięło w nich udział 104 liderów organizacji stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych.

Społecznicy, uczestniczący w nieodpłatnych zajęciach, zapoznali się z zasadami tworzenia projektów i wniosków o dotacje. Nauczyli się ustalać cele zgodnie z zasadą SMART oraz rezultaty projektów, a także konstruować harmonogramy działań i kosztorysy. Prowadzący szkolenie wolontariusze ze Stowarzyszenia „Dziecko” przedstawili też zasady i regulamin konkursu „Działaj Lokalnie”, adresowanego do wszystkich, którzy inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Trenerzy, prowadzący warsztaty, zapoznali też uczestników z najciekawszymi projektami zrealizowanymi w poprzednich edycjach konkursu Działaj Lokalnie.

Spotkania kończyły się dyskusjami o sposobach aktywizowania społeczności lokalnych do wspólnego działania.

Cykl szkoleń dla liderów społeczności lokalnych zorganizowało Stowarzyszenie „Dziecko”, współorganizatorami w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego były w Borku Wlkp. Urząd Miejski, w Gostyniu Urząd Miejski, w Krobi Urząd Miejski, w Pępowie Urząd Gminy oraz Centrum Sportowo-Kulturalne, w Piaskach Urząd Gminy, w Pogorzeli Urząd Miejski, w Poniecu Urząd Miejski i Gminne Centrum Kultury.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mogą korzystać
z porad ekspertów – wolontariuszy w Centrum Informacyjno-Doradczym dla NGOs, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Dziecko”,  w każdy wtorek i środę od 16 do 17.30 przy ul. Parkowej 1a w Gostyniu.

Źródło: oprac. "Dziecko"
Data dodania: 2011-04-25 23:38:09

Inne artykuły