Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Punkt Porad Obywatelskich

     Dziecko doradza bezpłatnie

     Stowarzyszenie „DZIECKO” poszerza godziny otwarcia Punktu Porad Obywatelskich (PPO) oraz Centrum Informacyjno-Doradczo-Szkoleniowego (CID) dla Organizacji Pozarządowych (NGOs). Porady specjalistów będzie można uzyskać w następujących terminach:
     - w poniedziałki 15.00 – 17.00 – poradnictwo obywatelskie i prawne
     - we wtorki 16.00 – 18.00 – wsparcie dla ofiar przemocy i poradnictwo dla organizacji pozarządowych
     - w środy 16.00 – 17.30 - poradnictwo dla organizacji pozarządowych
     - w czwartki 15.00 – 16.00 – poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
     - w piątki 17.00 – 19.00 – doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych
W ramach obu działań Stowarzyszenie „Dziecko” oferuje bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu gostyńskiego. Porady udzielanie są: stacjonarnie - w Punkcie Porad ul. Parkowa 1a, telefonicznie – pod numerem 725 167 236 czynnym w czasie dyżurów, e-mailowo pod adresem stowarzyszeniedziecko@wp.pl i listownie.

      Zwiększenie godzin dyżurów stało się możliwe dzięki otrzymaniu grantów w konkursach ogłoszonych przez Powiat Gostyński. Od początku roku do kwietnia PPO i CID były czynne tylko dwa popołudnia, a specjaliści udzielali porad w formie wolontariatu.

     W czasie dyżurów można również otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie i nawet schronienie. Można też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym. Obie publikacje zostały opracowane i wydane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach programu „Prawo dla wszystkich” dofinansowanego z dotacji MPiPS w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz z dotacji Powiatu Gostyńskiego i przy wsparciu PCPR w Gostyniu.
Data dodania: 2009-04-10 12:00:00

Inne artykuły