Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Punkt Wsparcia Specjalistycznego „Mocna rodzina”

Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, utworzyło i prowadzi Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina”. Funkcjonuje on w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 (II poziom) od września do listopada.

Specjaliści dyżurujący w punkcie: psycholog, terapeuta, specjalista pracy socjalnej, mediator, specjalista pomocy psychologicznej i pedagog rodzinny, udzielają nieodpłatnie szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego dla rodzin i ich członków z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

W ramach indywidualnych konsultacji będzie udzielane przez specjalistów wsparcie osobom zgłaszającym problemy rodzinne. Celem udzielanego wsparcia jest wzmocnienie funkcjonowania rodzin, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina” został uruchomiony w ramach projektu Stowarzyszenia „DZIECKO” dofinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Powiat Gostyński, przy udziale środków finansowych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Program wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Zgłoszenia do Punktu przyjmowane są telefonicznie: 725-167-236 lub 65-572-75-28.

Dyżury specjalistów odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 15.00 do 18.00 wg poniższego harmonogramu:

- 12, 14, 19, 21, 26, 28 września,

- 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 października,

2, 7, 9, 14,  16 listopada.

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu przypominają, że aby dobrym rodzicem, warto korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy specjalistów. I że każda zmiana wymaga czasu.

 

I jeszcze kilka rad, które warto stosować, by być dobrym rodzicem:

1.              Kochaj swoje dziecko bezwarunkowo, bo tylko taka miłość pozwala dziecku być  prawdziwie szczęśliwym.

2.              Nieustannie buduj swój autorytet, oparty na wiarygodności i spójności między naszymi słowami i czynami.

3.              Bądź uważny i wrażliwy na to, co mówi Twoje dziecko, ta umiejętność stanowi podstawę prawidłowej komunikacji.

4.              Bądź konsekwentny, nie rezygnuj z wymagań, nawet gdy jesteś zmęczony albo gdy dziecko bardzo protestuje.

5.              Stawiaj dziecku jasne granice, mów i pokazuj, co wolno, a czego nie wolno robić.

6.              Wymagaj od siebie tego, czego wymagasz od dziecka. Jesteś dla dziecka doskonałym wzorem.

7.              Ustal z dzieckiem zasady, w tym też obowiązków domowych, dając tym samym poczucie porządku i bezpieczeństwa. 

8.              Planuj czas wolny, bo wspólne jego spędzanie wzmacnia więzi rodzinne i buduje dobrą atmosferę.

9.              Bądź sprawiedliwy, nie faworyzuj żadnego dziecka, czy to ze względu na wiek, czy płeć, bo bez względu na to, ile ono ma lat i czy jest synem, czy córką, zawsze jest Twoim dzieckiem.

10.          Ustal z drugim rodzicem wspólne metody wychowawcze i zgodnie je realizujcie.

11.          Rozwijaj się i doskonal swój rodzicielski warsztat, czytaj, szukaj, sprawdzaj i ucz się na błędach innych ludzi.

12.          Myśl pozytywnie, chwal swoje dziecko i wspieraj jego dobre poczynania.

13.          Bądź cierpliwy, konsekwentny i nie zniechęcaj się! 

Źródło: Stowarzyszenie "DZIECKO"
Data dodania: 2017-09-01 19:38:30

Inne artykuły