Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Radość wśród niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Radość” od czerwca realizuje projekt pt. ,,Zaufaj mi - ja Tobie zaufam". Celem tego projektu jest integracja mieszkańców Piasków i Michałowa wokół zjawiska niepełnosprawności, m.in. poprzez cykle warsztatów plastycznych i  terapeutycznych, zorganizowanie festynu integracyjnego i odnowę altany letniej w ogrodzie terapeutycznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.

W ramach projektu zrealizowano już część działań. Trwają, cieszące się dużym zainteresowaniem, zajęcia terapeutyczne z dogoterapii. Mieszkańcy Michałowa aktywnie włączyli się do prac remontowo - malarskich w świetlicy wiejskiej, w której realizowane są zajęcia plastyczne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.  Swymi działaniami Stowarzyszenie „Radość” zwraca uwagę na problem niepełnosprawności na terenach wiejskich i zaraża coraz więcej ludzi ideą niesienia pomocy niepełnosprawnym, mieszkającym na wsi poprzez organizowanie dla nich zajęć integracyjnych, edukacyjnych i ciekawie wypełniających  czas wolny.

Projekt ,,Zaufaj mi - ja Tobie zaufam" jest realizowany w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Dziecko”. Program uzyskał też dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego, Gmin Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski,  Pogorzela, Poniec, Banku Gospodarki Żywnościowej – oddział Gostyń, Firmy ZUPTOR z Gostynia, Banku BZ WBK – oddział Gostyń i wsparcie PCPR w Gostyniu.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-08-28 21:44:24

Inne artykuły