Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Razem aktywnie rehabilitacyjnie

Przez kilka ostatnich miesięcy osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie spotykali się na pływalni. Specjalnie dla nich PCPR w Gostyniu przygotowało specjalistyczne zajęcia usprawniające. Metodą Halliwick uczono niezależnego poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia pływakom opanowanie prawidłowych wzorców ruchu niemożliwych do opanowania w przypadku niektórych schorzeń na lądzie.

Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili  do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, niektórzy z nich, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu. Radość uczestników i satysfakcja opiekunów z dokonań na basenie jest ogromna.

Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.

                Szkoda, że zajęcia Hallwicka na basenie już się kończą - podsumowuje projekt jedna z uczestniczek – będzie nam brakować wspólnych spotkań oraz miłych instruktorów, których rady bardzo nam pomagały. Dziękujemy organizatorowi za tę terapię i chcielibyśmy, żeby te zajęcia trwały dalej.

W zajęciach trwających trzy miesiące brało udział 40 podopiecznych wraz ze swoimi opiekunami. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powieciw gostynskim"”, w którym partnerami były Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA”.

Dzięki pozyskaniu środków unujnych EFS PO KL  i dofinansowaniu Powiatu Gostyńskiego udział w zajęciach był dla uczestników całkowicie bezpłatny.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-12-21 22:48:47

Inne artykuły