Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rehabilitacja na basenie

W ramach projektu „Krok do przodu” Stowarzyszenie „DZIECKO” wraz z partnerem:  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, prowadziło m.in. nieodpłatne działania rehabilitacyjne na basenie i kręgielni dla osób z niepełnosprawnością (głównie ze środowisk wiejskich).

Osoby z dysfunkcjami nie mają na co dzień możliwości korzystania ze zbyt szerokiej oferty zajęć i różnych form wsparcia oraz wypoczynku. Składa się na to wiele przyczyn: problemy finansowe, ograniczona samodzielność, niska motywacja i aktywność własna, czy czasem opór środowiska rodzinnego.

By aktywizować w różnych obszarach realizatorzy projektu przygotowali wiele propozycji dla osób z dysfunkcjami, uwzględniając każdorazowo ich indywidualne potrzeby i możliwości.

- Zwiększyło to liczbę i różnorodność działań z zakresu integracji oraz rehabilitacji społecznej i ruchowej na terenie powiatu gostyńskiego – podkreśla jedna z koordynatorek projektu Dominika Karlińska. – Sprzyja to wykreowaniu pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w lokalnym środowisku. Jednocześnie umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr kulturalnych i obiektów użyteczności publicznej.          

            

W ramach projektu zorganizowano działania rehabilitacyjne na basenie i kręgielni oraz bowling. Działania te pozwoliły na aktywizację ruchową beneficjentów, mającą na celu ich usprawnienie, zapobieganie bierności, nawiązanie nowych kontaktów, poprawę jakości życia, wypełnienie czasu wolnego oraz poszerzenie zainteresowań. A druga z koordynatorek Beata Kasperczak dodaje: - Ponadto zostały zorganizowane wyjazdy do Łaciatej Wsi w Gołuchowie oraz do ZOO w Poznaniu, które miały na celu m. in. dostarczenie nowych, pozytywnych doświadczeń, zwiększenie umiejętności interpersonalnych, poprawę jakości życia poprzez nabycie nowych umiejętności, poznawanie nowych ciekawych miejsc o charakterze kulturalnym, przyrodniczym, poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczestników oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Stowarzyszenie „DZIECKO” i jego partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu uzyskali dofinansowanie projektu „Krok do przodu” w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach programu „Prowadzenie  kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością”.Bezpłatny udział beneficjentom zapewniły również: wsparcie Powiatu Gostyńskiego i środki własne Stowarzyszenia „DZIECKO”.

                Organizatorzy dziękują też za wsparcie w realizacji projektu „Krok do przodu” Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Chwałkowie i Warsztatom Terapii Zajęciowej w Piaskach. 

Źródło: Stowarzyszenie DZIECKO
Data dodania: 2016-11-27 08:06:14

Inne artykuły