Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rekordowa liczba zawodników i pierwsza nagroda fair play na Wiosennym Turnieju Halowym

 W hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi spotkało się ok. 100 niepełnosprawnych z powiatu gostyńskiego oraz ich opiekunowie i rodzice. Odbył się tam „Wiosenny Turniej Halowy”, będący pierwszą częścią programu olimpiad specjalnych „Aktywni przez cały rok”. Zorganizowały go Fundacja „Sąsiedzi sąsiadom” i Sekcja Olimpiad Specjalnych działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Rogowie przy wsparciu wolontariuszy z sekcji partnerskiej Olimpiad Specjalnych ZSOiZ w Krobi. Olimpiadę dofinansowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON oraz Powiat Gostyński.  

Zawody oglądali i dopingowali niepełnosprawnych zawodników przybyli goście: Janusz Sikora – Wicestarosta Gostyński, Kazimierz Musielak – członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Józef Czarnecki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego, Kazimiera Poślednik i Mirosław Waluś - radni Powiatu Gostyńskiego, Mirosław Sobkowiak - Dyrektor PCPR w Gostyniu, Mieczysław Gąsiorek – Prezes Fundacji „Sąsiedzi sąsiadom”, Ryszard Janaszak – Dyrektor DPS w Chwałkowie, Sławomir Gintowt  - Wicedyrektor ZSOiZ w Krobi. Gości powitał w imieniu organizatorów Grzegorz Czułno – Dyrektor DPS w Rogowie. Zawody prowadził Dawid Kaczmarek.

Ceremoniał otwarcia miał uroczysty charakter i przebiegał zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Po wprowadzeniu zawodników została wniesiona flaga Olimpiad Specjalnych, następnie przysięgę w imieniu wszystkich sportowców złożyła Marzena Lucerek i odegrano hymn olimpijski. Formułę otwierającą turniej wygłosił wicestrosta J. Sikora, który życzył zawodnikom wielu sukcesów i podziękował organizatorom za przygotowanie tak ważnej dla środowiska niepełnosprawnych imprezy. W części artystycznej wystąpił zespół taneczny z ZSOiZ w Krobi.

W zmaganiach sportowych wzięło udział ok. 100 zawodników z całego powiatu, reprezentujących Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”, Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo „Nie Sami”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Zespół Szkół w Brzeziu, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Dom Pomocy Społecznej w Rogowie. Wystartowali oni w ośmiu konkurencjach: w marszobiegu, biegu sprinterskim, skoku w dal, rzucie piłeczką tenisową, piłce nożnej, rzucie piłką lekarską, koszykówce i unihokeju. W każdej dyscyplinie były jeszcze podkategorie uwzględniające możliwości osób niepełnosprawnych. Dzięki temu wielu zawodników miało szanse zdobyć medale, dla niektórych były to pierwsze medale w ich życiu. Zmagania były bardzo zacięte i pełne emocji. Sędziami czuwającymi nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem konkurencji byli nauczyciele wychowania fizycznego z ZSOiZ w Krobi: Jerzy Bajer – sędzia główny paraolimpiady, Michał Roszak, Maciej Jakubczak, Marlena Turlińska i Patrycja Sobecka-Wojtecka.

W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkurencjami organizatorzy przygotowali dla wszystkich gości, zawodników i ich opiekunów poczęstunek.

 Po poczęstunku toczyły się dalej zmagania sportowe, a po ich zakończeniu uroczystej dekoracji zwycięzców dokonali goście.

Wszyscy zawodnicy otrzymali też pamiątkowe koszulki oraz paczki ze słodyczami.

Po raz pierwszy w historii olimpiad specjalnych na terenie powiatu gostyńskiego przyznano też nagrodę fair play. Otrzymała ją od dyrektora PCPR w Gostyniu Anna Wujek za wspaniałe sportowe zachowanie. Nagroda zostanie uroczyście wręczona w czasie otwarcia kolejnej letniej olimpiady specjalnej.

W imieniu organizatorów pożegnał wszystkich Grzegorz Czułno – dyrektor DPS w Rogowie i jednocześnie wieloletni animator olimpiad specjalnych na terenie powiatu. A Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu podziękował organizatorom za pracę przy przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju, a opiekunom i rodzicom za czas poświęcony na przygotowanie zawodników oraz za towarzyszenie im i gorące dopingowanie w czasie zmagań sportowych.

 Olimpiady Specjalne w powiecie gostyńskim organizowane są od siedmiu lat – cztery razy w roku: wiosną, latem, jesienią i wiosną - i cieszą się uznaniem osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

      Wyniki Wiosennego Turnieju Halowego w Krobi:

 Hokej

Grupa I: 1. Kamieniarczyk Magdalena (ŚDS Gostyń), 2. Marzena Lucerek (DPS Rogowo), 3. Teresa Czapulak  (DPS Chumiętki)

Grupa II: 1. Justyna Janowicz (Nie Sami), 2. Zdzisława Oszczęda (DPS Rogowo), 3. Elżbieta Popek (DPS Chwałkowo)

Grupa III: 1. Ewelina Włodarczak (WTZ  Piaski),  2. Krytyna Gmerek (Nie Sami), 3. Anna Matuszak (TON Pogorzela)

Grupa IV: 1. Andrzej Łagódka (DPS Chumiętki), 2. Piotr Skowron (ZS Brzezie),  3. Mateusz Ratajczak (ZS Brzezie)

Grupa V: 1. Stefan Ratajczak (DPS Chumiętki),  2. Marian Walkowiak (DPS Chumiętki), 3. Zenon Okoniewski (DPS Zimnowoda)

 Koszykówka

grupa I: 1. Elżbieta Małecka (DPS Zimnowoda), 2. Małgorzata Gmerek (Nie Sami), 3. Anna Wałecka (DPS Rogowo),

grupa II: 1. Marai Nowak (DPS Rogowo), 2. Maria Walachowska (DPS Chwałkowo), 3. Monika Zawadzka (DPS Chwałkowo),

grupa III: 1. Krzysztof Smolarek (DPS Zimnowoda), 2. Nowacki Maciej (ŚDS Gostyń), 3. Wieczny Tomasz (Nie Sami),

grupa IV: 1. Piotr Łysiński (WTZ Piaski), 2. Michał Migdalski (Nie Sami), 3. Andrzej Grześkowiak (WTZ Piaski),

 Piłka nożna

grupa I: 1. Joanna Żelichowska (ŚDS Gostyń), 2. Wioletta Bogdańska (DPS Rogowo), 3. Marlena Frąckowiak (ŚDS Gostyń),

grupa II: 1. Matuszak Anna (TON), 2. Krystyna Gmerek (Nie Sami), 3Marta Jankowska (Nie Sami),

grupa III: 1. Elżbieta Popek (DPS Chwałkowo), 2. Natalia Bulińska (DPS Chwałkowo), 3. Urszula Strzelczyk (DPS Chwałkowo),

grupa IV: 1. Tomasz Wieczny (Nie Sami), 2. Jan Goryniak (DPS Chumiętki), 3. Andrzej Łagódka (DPS Chumiętki),

grupa V: 1. Dariusz Polaszek (TON), 2. Maciej Sporny (ŚDS Chwałkowo), 3. Ireneusz Mikołajewicz (DPS Zimnowoda),

Rzut piłką lekarską

grupa I: 1. Andrzej Grześkowiak (WTZ Piaski), 2. Anna Wujek (ZS Brzezie), 3. Natalia Bulińska (DPS Chwałkowo),

grupa II: 1. Mateusz Zawora (WTZ Piaski), 2. Ireneusz Mikołajewicz (DPS Zimnowoda), 3. Krzysztof Smolarek (DPS Zimnowoda),

grupa III: 1. Zdzisława Oszczęda (DPS Rogowo), 2. Maria Nowak (DPS Rogowo), 3. Zdzisława Chuda (DPS Rogowo),

 Skok w dal

grupa I: 1. Matuszewska Agnieszka (WTZ Piaski), 2. Joanna Żelichowska (ŚDS Gostyń), 3. Marlena Frąckowiak (ŚDS Gostyń),

grupa II: 1. Patryk Karolewicz (ŚDS Gostyń), 2. Mikołaj Sobecki (WTZ Piaski), 3. Zbigniew Rutkowski (DPS Zimnowoda),

 Bieg sprinterski

grupa I: 1. Anna Wujek (ZS Brzezie), 2. Ewelina Włodarczak (WTZ Piaski), 3. Kamieniarczyk Magdalena (ŚDS Gostyń),

grupa II: 1. Maria Walachowska (DPS Chwałkowo), 2. Monika Zawadzka (DPS Chwałkowo), 3. Elżbieta Małecka (DPS Zimnowoda),

grupa III: 1. Maciej Sporny (ŚDS Chwałkowo), 2. Patryk Karolewicz (ŚDS Gostyń),  3. Piotr Skowrona (ZS Brzezie),

grupa IV: 1. Damian Sporny (ŚDS Chwałkowo), 2. Tomasz Janiszewski (SDS Chwałkowo), 3. Zdzisław Szawala (DPS Zimnowoda),

 Marszobieg

grupa I: 1. Anna Świdurska (Kasia), 2. Michał Dopierała (TON), 3. Michał Sejler (Kasia)

 Rzut piłeczką tenisową

grupa I: 1. Michał Sejler (Kasia), 2. Anna Świdurska (Kasia), 3. Małgorzata Kaczmarek (ZS Brzezie),

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2010-05-16 23:09:39

Inne artykuły