Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Robocza wizyta Holendra

W miniony weekend gościł w Powiecie Gostyńskim Martin de Bruijn. Szefuje on holenderskiej organizacji Kinderhuis Bodzewo, pomagającej Domowi Dziecka w Bodzewie. Jego wizyta była też okazją do podsumowania tegorocznej współpracy polsko-holenderskiej. W spotkaniu roboczym z gościem z Gorinchem uczestniczył Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora oraz szefowie Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i przedstawiciele stowarzyszeń.  W ramach wspólnie realizowanych działań ruszyła modernizacja terenu rekreacyjnego wokół Domu Dziecka w Gostyniu, odbył się wakacyjny wyjazd do Holandii wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gostyńskiego. Planowana jest też wizyta studyjna w Holandii. Placówki powiatowe i ich podopieczni otrzymali też sprzęt rehabilitacyjny i pomoc rzeczową.

Kolejnego dnia Martin de Bruijn odwiedził Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, którego działalność również wspiera. Wizytował też PCPR w Gostyniu i spotkał się z kadrą tej placówki. Rozmawiano m.in. o efektach dotychczasowej pomocy Martina dla podopiecznych PCPR i organizacji pozarządowych z powiatu gostyńskiego.

Warto przypomnieć, że Holender za swoją wieloletnią pomoc został w 2009 r. uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-08-27 10:04:47

Inne artykuły