Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rozmawiali o aktywizacji zawodowej ON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Fundacja Aktywizacja zorganizowały  spotkanie przygotowujące osoby niepełnosprawne do usamodzielniania i włączania się w życie w lokalnych społeczności oraz podejmowania pracy. odbyło się ono w godzinach popołudniowych 24 września w siedzibie PCPR w Gostyniu.

Spotkanie było poświęcone realnym możliwościom podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne. Dyskutowano przede wszystkim o przekonywaniu pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami z pracodawcami. Ocena wystawiona pracodawcom nie jest dobra, w opinii większości uczestników spotkania pracodawcy to grupa wykluczająca zawodowo osoby niepełnosprawne. Przeciętny pracodawca boi się zatrudniać osoby niepełnosprawne, poszukując przede wszystkim osób perfekcyjnych i dyspozycyjnych.

Na spotkaniu zostały też przedstawione dwa programy Fundacji Aktywizacja:

a) „Profesjonalni niepełnosprawni” – którego celem jest aktywizacja zawodowa;

b) „Krok do samodzielności” – którego celem jest zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej.

Udział w obu programach jest bezpłatny.

W ramach programów można skorzystać z:

1)  wyznaczenia optymalnego kierunku rozwoju zawodowego i społecznego poprzez stworzenie Indywidualnego Planu Działania;

2)  nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z poszukiwaniem pracy i czynnościami życia codziennego, dzięki warsztatom umiejętności społecznych (m.in. techniki aktywnego poszukiwania pracy, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, planowanie budżetu domowego i zarządzanie długiem, autoprezentacja, stylizacja, emisja głosu);

3)  zwiększenia umiejętności związanych z obsługą komputera poprzez udział w szkoleniach informatycznych na różnych poziomach zaawansowania;

4) zdobycia wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach zawodowych (m.in. profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy, rachunkowość, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych i inne indywidualnie szkolenia;

5) uzyskania specjalistycznych porad - prawnych i psychologicznych;

6) zwiększenia pewności siebie i poczucia wpływu na własne życie dzięki uczestnictwu w środowiskowych grupach wsparcia i spotkaniach aktywizacyjnych - praca w małych grupach (rozwijanie umiejętności komunikowania się, współpracy, chęci do działania, a także tworzenie CV, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą);

7) ofert pracy – pozyskiwanie i dostęp do bazy ofert pracy dostępnych w Fundacji.

Dodatkowo uczestnikom programu zapewnia się zwrot kosztów dojazdu, tłumacza języka migowego, materiały do zajęć, poczęstunek podczas zajęć, warsztatów.

 

Jeżeli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; jesteś osobą w wieku między 18 a 67 rokiem życia; nie masz pracy; chciałbyś aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym; zależy Ci na podjęciu satysfakcjonującej pracy, potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie w życiu codziennym, chcesz za darmo podnieść swoje kwalifikacje - skorzystaj z programu!

Kontakt: tel. 61 679 29 94; mail: poznan@idn.org.pl

Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu uzyskała dofinansowanie dla projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-09-28 16:49:45

Inne artykuły