Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rozmawiali o przemocy i będą doradzać

Konferencja poświęcona problemowi przemocy wobec osób starszych
i niepełnosprawnych odbyła się 24. 06. w kinie „Pod Kopułą”. Zorganizowało ją pod nazwą "Pokolenia razem bez przemocy" stowarzyszenie „Dziecko” wsparte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”. 

Uczestniczący w konferencji przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, kuratorzy sądowi, reprezentanci powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków  interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domu dziennego pobytu, słuchacze gostyńskiego i krobskiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pedagodzy szkolni, liderzy organizacji pozarządowych oraz młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu wysłuchali prelekcji o zjawisku przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Konferencję otworzył Starosta Gostyński, podkreślając, że tylko współpraca wielu resortów, służb, instytucji i organizacji, czego przykładem jest powiat gostyński, może przynieść efekty w przeciwdziałaniu przemocy. Następnie z uwagą wysłuchano Agnieszki Potyki - Pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, która przedstawiła założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zmiany wprowadzane do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które pozwolą na skuteczniejsze niesienie pomocy ofiarom przemocy.

Roch Waszak - Prokurator Rejonowy w Gostyniu, w oparciu o doświadczenia ze swojej prokuratorskiej praktyki, przedstawił działalność wymiaru sprawiedliwości wobec zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Wskazał m.in. na problemy współpracy z ofiarami przemocy, które czasem oczekują, by za nie i bez ich udziału rozwiązać wszystkie problemy, wskazał też na trudności postępowania dowodowego oraz na to, że czasem starzejący się rodzice prowokują sytuacje konfliktowe, nie chcąc się np. dzielić władzą w domu ze swoimi dorosłymi dziećmi. Podkreślił też, że zjawiska przemocy nie da się zlikwidować, ale poprzez współdziałanie wielu instytucji da się je w znacznym stopniu ograniczyć.

Kolejni zabierający głos to Alicja Data - psycholog Stowarzyszenia Dziecko
i PCPR w Gostyniu, która przedstawiła formy przemocy w rodzinie; Elżbieta Michnowska - terapeuta Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach, która wskazała sposoby pomocy osobom starszym i Mirosław Sobkowiak - dyrektor PCPR w Gostyniu, który przybliżył system pomocy ofiarom przemocy funkcjonujący w powiecie gostyńskim. Wielu refleksji na temat złożoności zjawiska przemocy i zachowania się w zetknięciu z nim dostarczył zaprezentowany w drugiej części konferencji film „Grantorino” - Clinta Eastwooda.

Wszyscy uczestnicy konferencji, a było ich prawie dwustu, otrzymali specjalne broszury poświęcone problemowi przemocy wobec starszych i niepełnosprawnych, wydane przez stowarzyszenie „Dziecko”.

Konferencja ta jest częścią projektu „Z sobą i obok siebie - pokolenia razem bez przemocy. Powstrzymaj przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dziecko” we współpracy z PCPR w Gostyniu przy dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach tego projektu zostały też wydane broszurki i plakaty zwracające uwagę na konieczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby starsze i niepełnosprawni mogą też uzyskać do końca września w specjalnie uruchomionym punkcie wsparcia (Gostyń, ul. Nowe Wrota 7, siedziba PCPR od 15.00 do 18.00) we wtorki pomoc specjalisty pracy socjalnej – doradcy osób niepełnosprawnych, w środy pomoc prawnika i psychologa, a w czwartki porady mediatora i specjalisty programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Stowarzyszenie „Dziecko” przeprowadzi też – we współpracy z sekcją karate TKKF „Tęcza” w Gostyniu i Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku – jesienny kurs samoobrony dla seniorów. Ten z kolei projekt uzyskał dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego.

Źródło: oprac. PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2010-06-27 19:03:51

Inne artykuły