Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rozstrzygnięto konkurs na pomoc ofiarom przemocy

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w roku 2014 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez PCPR w Gostyniu i zapoznaniu się z protokołem i opinią komisji konkursowej, dokonał wyboru oferty i przyznał dotację na realizację zadania publicznego należącego do zadań powiatu Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach, w wysokości 130 000 zł.

Ośrodek w Piaskach będzie udzielał schronienia kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy oraz udzielał pomocy specjalistycznej w 2014 roku. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-01-25 14:44:22

Inne artykuły