Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rozstrzygnięto Program Grantów Społecznych

Będą przypominać o lokalnych bohaterach – Powstańcach Wielkopolskich i podziemiu antykomunistycznym, rozpalać ogień w sercach mieszkańców Skokówka, tworzyć dla najmłodszych „raj psotnika”. Zorganizują letni wypoczynek dla dzieci, by pokazać wszystkim, że w mieście też może być fajnie. Przemycą przez muzykę ponadczasowe wartości. Zorganizują mistrzostwa grillowania. Brzmi zachęcająco? A to nie wszystko! Łącznie w ramach tegorocznej edycji Programu Grantów Społecznych zrealizowanych zostanie trzynaście projektów.

Na XII Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego,  w którym uczestniczyło blisko stu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających społecznie w Powiecie Gostyńskim oraz członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, społecznicy, przedstawiciele banków i firm zaangażowanych społecznie i dziennikarze, rozstrzygnięto Program Grantów Społecznych „PGS 004”. Jest to powiatowy konkurs dla grup nieformalnych, aktywizujących swoje środowiska. Program ma charakterystyczną nazwę, gdyż PGS to jednocześnie litery z tablic rejestracyjnych oznaczające Powiat Gostyński. Program ten realizowany jest przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, które wygrało otwarty konkurs ofert i jest operatorem programu. Tradycyjnie już finansuje go powiat gostyński przy wsparciu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. W tym roku komisja konkursowa z blisko 50 wniosków wyłoniła 13 projektów, które otrzymały dotacje. Dodatkowo Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu sześciu wybranym wnioskom przyznał finansowe wsparcie w kwocie 1000 zł.

Zwycięzców konkursu PGS 004 oklaskiwali: Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, Joanna Hałas Wiceprezes Zarządu PBS w Gostyniu, Janusz Sikora członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Wiesław Glapka Wójt Piasków Wlkp., Piotr Curyk Burmistrz Pogorzeli, Łukasz Burkiewicz Zastępca Burmistrza Krobi, Andrzej Konieczny Sekretarz Gminy Piaski oraz dyrektor PCPR w Gostyniu. Wyniki konkursu ogłosiła prowadząca Forum Ewa Misiaczyk. Wcześniej przedstawiła komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów. Jej tegoroczny skład tworzyli: Natalia Bezwierzchna, Izabela Dereszewicz, ks. Piotr Michalak, Daria Andrzejewska,  Dorota Piotrowska, Izabela Skorzybót, Krzysztof Fekecz,  Karolina Krawiec, Elżbieta Sierszulska, Agnieszka Wujek, Bartosz Mikołajczak i Mirosław Sobkowiak.

Granty wręczali Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora  i Joanna Hałas Wiceprezes Zarządu PBS w Gostyniu, która podkreśliła, że - już po raz trzeci Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu nawiązał współpracę ze Powiatem Gostyńskim oraz Stowarzyszeniem „DZIECKO” w ramach programu Grantów PGS 004. Ocena projektów okazała się niezwykle trudna, pomysły wnioskodawców niezwykle ciekawe. Zarząd PBS w Gostyniu postanowił przyznać dodatkowo nagrody dla 6 z nich. Symboliczne czeki o wartości 1 000 zł każdy otrzymali:

- Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, Kółko Rolnicze w Kaczagórce,

- Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Piaski,

- Rada Sołecka Wycisłowo i grupa nauczycieli i rodziców,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Wymysłowie,

- Młodzieżowa Grupa Muzyczna Jaffa,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu.

Nagrodzone w czwartej edycji PGS 004 projekty to:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „BLASK”

Realizator: Grupa Uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim

Tytuł projektu: Gdyby nie Oni – nie byłbyś tu…

Kwota dotacji: 2000 zł

„W ramach realizacji projektu chcielibyśmy przypomnieć o naszych lokalnych bohaterach –Powstańcach Wielkopolskich. Poprzez realizację projektu pokażemy, w jaki sposób działania Powstańców Wielkopolskich sprzed prawie 100 lat wpłynęły na nasze obecne życie.„

 

Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.

Realizator: Rada Sołecka ze Skokówka

Tytuł projektu: Rozpalamy ogień w naszych sercach

Kwota dotacji: 2000 zł

„Przez wiele lat nasza wioska nie miała obiektu, w którym moglibyśmy się spotkać i porozmawiać. Zebrania wioskowe odbywały się w domu prywatnym. W końcu doczekaliśmy się. Mamy świetlice i teren, który warto zagospodarować i upiększyć. Chcielibyśmy postawić palenisko otoczone ławkami i kącikiem zieleni. Dla mieszkańców wsi teren ten będzie stanowił miejsce wyciszenia, relaksu oraz wieczornych spotkań.”

Wnioskodawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp.

Realizator: Rada Sołecka Wycisłowo i grupa nauczycieli i rodziców

Tytuł projektu: Raj Psotnika i smutek znika

Kwota dotacji: 2000 zł

„Podstawowym celem projektu „Raj Psotnika” jest zachęcenie społeczności lokalnej i szkolnej do wspólnego biesiadowania i spędzania czasu wolnego różnych pokoleń. Projekt polegać ma na uatrakcyjnieniu zajęć dla dzieci i stworzeniu małym i maluczkim miejsca zabaw, gdzie będą mogły spotkać się z rówieśnikami, rodzicami i opiekunami.  Realizatorzy poprzez wspólne działania chcą łączyć różne grupy wiekowe, tak aby wynik ich wspólnego działania był trwałym obrazem służącym społeczności lokalnej.”

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Absolewentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im.  Powstańców Wielkopolskich

Realizator: Młodzieżowa Grupa Muzyczna Jaffa

Tytuł projektu: Moja niecyfrowa pasja  - muzyka

Kwota dotacji: 2000 zł

Celem głównym projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udziału w przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak wydanie płyty oraz koncerty, promujące wartości związane z tradycją, tożsamością oraz ponadczasowymi wartościami jakimi są: przyjaźń, dobro, mądrość i wiara.

Wnioskodawca: Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Dobra”

Realizator: Paragraf wakacje

Tytuł projektu: Wakacje w mieście

Kwota dotacji: 2000 zł

Projekt polega na pokazaniu dzieciom innych, ciekawych form spędzania czasu wolnego w grupach rówieśników, co przyczyni się do zbudowania więzi społecznych, nauczy współpracy. Zauważa się także tendencję, że dzieci, które nie mogą spędzać wakacji poza miejscem zamieszkania, nudzą się. Środowisko rówieśnicze często uważa ich za gorszych. Tymczasem także w mieście wakacje mogą być ciekawe, rozwijające i integrujące ze środowiskiem.

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

Realizator: Fascynaci ZSZ

Tytułprojektu: Lekcja lokalnej historii

Kwota dotacji: 2000 zł

„W wyniku sondy ulicznej przeprowadzonej przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w marcu 2016 roku przekonaliśmy się, że mieszkańcy Powiatu Gostyńskiego nie wiedzą nic albo bardzo niewiele na temat podziemia antykomunistycznego działającego po drugiej Wojnie Światowej na naszych terenach. Wówczas też narodziła się idea stworzenia tego projektu. Chcemy przyczynić się do tego, aby pamięć o osobie Mariana Rączki nie zniknęła. Chcemy, aby walka jego oddziału o wolną Polskę zaczęła funkcjonować w świadomości lokalnej społeczności, aby nigdy tak jak Żołnierze Wyklęci nie została wymazana z kart historii i zafałszowana w pamięci pokoleń.”

 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wymysłowie

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Wymysłowie

Tytuł projektu: Śpiew na dobry humor i taniec na niepogodę

Tytuł dotacji: 2000 zł

Realizowany projekt  będzie polegał na nauce tańca i śpiewu mieszkańców sołectwa Wymysłowo. Zostanie zorganizowany cykl warsztatów. Pierwszy dotyczyć będzie tańca, począwszy od salonowego, przez ludowy, aż do współczesnego. Nie zabraknie również tańców ludowych prosto z Biskupizny: wiwata czy przodka. Odbędą się również warsztaty z zakresu nauki śpiewu.

 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Siedlec

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Siedlec

Tytuł projektu: Mistrzynie Grilla

Kwota dotacji: 2000 zł

Projekt skierowany jest do grup nieformalnych – wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Pępowo. Uczestnikami imprezy poza KGW będą mieszańcy, a szczególności rady sołeckie i sołtysi wszystkich gminnych miejscowości. Projekt polegał będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu na najlepsze potrawy z grilla – mięsa i warzyw (z góry została wykluczona kiełbasa!) podczas wiejskiego pikniku na skwerze rekreacyjnym.

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie MOST

Realizator: Sołectwo Bodzewo

Tytuł projektu: Idzie Grześ przez wieś, tu przystanie, tu odpocznie, na ławeczce sobie spocznie

Kwota dotacji: 2000 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców wsi oraz podopiecznych Domu Dziecka do działania na rzecz miejscowości Bodzewo. W projekcie przewidziane jest postawienie ławek w atrakcyjnych punktach naszej wioski. Dodatkowo stawy będą obsadzone drzewkami, zostanie odnowiona figura Św. Benona oraz odbędzie się wycieczka rowerowa i pierwszy Bodzewski Bieg.

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie MOST

Realizator: Grupa nieformalna Godurowo

Tytuł projektu: Festyn dla dzieci i młodzieży + warsztaty muzyczne

Kwota dotacji: 2000 zł

Projekt polega na zrealizowaniu Festynu rodzinnego oraz warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży. Dzieci, młodzież, dorośli poprzez warsztaty zwiększą swoją wiedzę i umiejętności. Mieszkańcy sołectwa poprzez włączenie się w projekt zmienią swoje podejście do siebie nawzajem, staną się bardziej wrażliwi na potrzeby sąsiada. Młodych mieszkańców wsi uchroni przed nabywaniem niewłaściwych nawyków spędzania czasu wolnego. Efekt działań wzmocni więź i chęć wspólnego muzykowania i spędzania razem czasu.

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie MOST

Realizator: Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Piaski

Tytuł projektu: Zdrowy smak wiejskich specjałów

Kwota dotacji: 2000 zł

Panie postanowiły, że “odgrzebią” – “zdmuchną kurz” ze starych pożółkłych kartek skrywanych w domowych zeszytach i przygotują zdrowe przetwory, którymi poczęstują swych gości. Każde z trzech Kół Gospodyń Wiejskich przygotuje zaprawy, soki lub przetwory z tego, co można znaleźć w przydomowym ogródku. W sumie powstanie sześć różnych produktów, którymi będą częstować gości, podadzą na stół dzieciom, bez obawy o ich jakość. Przetwory zostaną opatrzone własnym znakiem jakości i unikatowym opakowaniem. Chcą w ten sposób zapoczątkować swoje działania w krzewieniu idei zdrowych posiłków i stworzyć lokalny zdrowy przysmak, którego idea będzie się w przyszłości poszerzać o nowe przetwory.

 

Wnioskodawca: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli

Realizator: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolnicze w Kaczagórce

Tytuł projektu: Wypoczynek nad stawem w Kaczagórce

Kwota dotacji: 2000 zł

W Kaczagórce brakuje miejsca, gdzie można by podziwiać przyrodę, a jednocześnie mieć na czym przysiąść, zorganizować piknik lub bezpośrednio skorzystać z darów tej przyrody poprzez łowienie ryb. Mieszkańcy  sami swoimi siłami uprzątną okolice tego zbiornika wodnego. Działające koło wędkarskie na swój koszt zarybi staw i zapewni fachową gospodarkę i opiekę. Jednak potrzebne są środki na zakup ławek, wybudowanie przystani, wybudowanie grilla i zakup ławo stołów, a także na zakup drzewek i krzewów, które zostaną nasadzone.

 

Wnioskodawca: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli

Realizator: Aktywne łaciate dziewczyny

Tytuł projektu: Świeże powietrze z łaciatą zamiast komputera

Kwota dotacji: 2000 zł

Funkcjonująca z dużym powodzeniem już 2 lata 1. wioska tematyczna w Wielkopolsce – Łaciata Wieś, cały czas aktywnie działa, przyjmuje gości, wycieczki oraz promuje ideę wiosek tematycznych w bliskim otoczeniu oraz dalszym (poprzez wyjazdy na spotkania, narady i kursy na terenie całego kraju). Łaciata Wieś swoją działalnością bardzo wydatnie przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego (regionalnego) Wielkopolski i wsi. Przede wszystkim poprzez prezentację dorobku i tradycji mleczarskich i gospodarskich. W ramach projektu Łaciata Wieś pragnie zakupić m.in. tunele do przechodzenia, bujak, linę do przeciągania, łuk, szczudła dla dzieci i tym podobny sprzęt, który pozwoli uatrakcyjnić ofertę zajęć w wiosce tematycznej.

Źródło: St. DZIECKO
Data dodania: 2016-07-10 09:21:01

Inne artykuły