Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rozstrzygnięto X Jubileuszowy Konkurs Miaskowskiego

W niedzielę 28 listopada 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach rozpoczął  się Finał  X Jubileuszowego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat nad tegoroczną edycją Konkursu objęli tradycyjnie: Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński oraz Wójt Gminy Piaski Zenon Norman.

Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego to stała i ważna impreza w kalendarzu powiatowych imprez kulturalnych. W tegorocznej edycji, w Finale znalazło się 27 najlepszych w powiecie recytatorów, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach szkolnych i gminnych, w których wystartowało ponad 300 recytatorów. Na widowni sali widowiskowej GOK-u zasiadło ponad 100 widzów, a wśród nich Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora,  Wójt Gminy Piaski Zenon Norman, Sekretarz Gminy Piaski Wiesław Glapka, radny Powiatu Gostyńskiego p. Krzysztof Deutsch  oraz radni gminy Piaski. 

Konkurs poprowadzili Sebastian Nowak i Jan Nawrot. W imieniu organizatorów: Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, Dział Kultury i PromocjiUrzędu Gminy w Piaskach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu powitali oni finalistów, licznie zgromadzoną publiczność oraz przedstawili zasady konkursu, w którym należało przedstawić wiersz Miaskowskiego oraz dowolny wybrany przez siebie utwór. Gość specjalny dr Stanisław Sroka przypomniał sylwetkę patrona Konkursu, barokowego poety Kaspra Miaskowskiego, pochodzącego ze Smogorzewa k. Piasków, którego jemu współcześni uważali za największego żyjącego polskiegopoetę.

Przesłuchania konkursowe finalistów odbywały się w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i kategoria integracyjna dla osób niepełnosprawnych. Jury w składzie: Barbara Głowinkowska - polonistka i instruktor recytatorów, Jan Głowinkowski - propagator i instruktor sztuki "żywego słowa", Mirosław Sobkowiak - Dyrektor PCPR w Gostyniu i działacz kultury - oceniało poszczególnych recytatorów przyznając punkty za dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Również publiczność przyznawała swoją nagrodę.

Po trwających trzy godziny przesłuchaniach finałowych organizatorzy konkursu zaprosili wszystkich uczestników oraz widzów na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, a następnie na koncert Kwartetu Świętogórskiego oraz Lidii Wytykowskiej z Zespołem. Po koncercie nadszedł czas podsumowania X Jubileuszowego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego.

Podkreślić należy, że tegoroczny konkurs poprzedziły warsztaty dla opiekunów recytatorów, w których mogli oni doskonalić wiedzę o sztuce „żywego słowa”.

 

Przed ogłoszeniem wyników przedstawiciele jury B. Głowinkowska i M. Sobkowiak, podsumowując zmagania finałowe, wysoko ocenili przedstawione prezentacje. Podkreślili, że tegoroczne prezentacje recytatorskie, zwłaszcza utworów Miaskowskiego, były na wysokim poziomie i, co szczególnie cieszy, recytatorzy mówili teksty barokowego poety, tak, że miało się odczucie, że to ich naturalna wypowiedź a nie recytacja staropolskiego twórcy. Podziękowali też wszystkim finalistom za zainteresowanie sztuką "żywego słowa", które zaowocowało udanymi wystąpieniami recytatorskimi, dostarczającymi widzom wielu wzruszeń i prowokującymi do refleksji nad różnymi aspektami naszego życia. Wyrazy uznania skierowali też do nauczycieli i opiekunów za poświęcenie i trud pracy z młodymi ludźmi w tak trudnym tworzywie, jakim jest żywe słowo mówione.

Osobne podziękowania skierowali też do władz gminy oraz organizatorów za wytrwałość i coraz wyższy poziom organizacji kolejnych edycji konkursu oraz za świetną oprawę artystyczną i plastyczną konkursu. Podkreślili, że jest on wyjątkowy, jako jeden z dwóch recytatorskich konkursów integracyjnych w Polsce, i wyróżnia się tym, że jest najdłużej organizowany.

Następnie przystąpiono do ogłoszenia wyników. Nagrody wręczali zaproszeni goście.
W kategorii szkół podstawowych jury przyznało:
1 miejsce - Roksanie Włodarczak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu
2 miejsce - Aleksandrze Michalak - Szkoła Podstawowa w Piaskach
3 miejsce - Ewelinie Ptak - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu
Wyróżnienia: Zuzannie Bartków - Szkoła Podstawowa w Poniecu i Karolinie Nowak - Szkoła Podstawowa w Krobi

W kategorii gimnazjów jury przyznało:
1 miejsce - Kseni Rożek - Gimnazjum w Borku
2 miejsce - Kalinie Szczepaniak - Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu 
3 miejsce - Natalii Szczepaniak -  Gimnazjum Nr 2 w Szelejewie
Wyróżnienia: Wojciechowi Dolatowskiemu - Gimnazjum Nr 1 w Piaskach i Joannie Janiszewskiej - Gimnazjum w Zimnowodzie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury przyznało:
1 miejsce - Magdalenie Głoskiewicz - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi
2 miejsce - Adriannie Smektale - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu
3 miejsce - Marcie Dolatowskiej - Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu
Wyróżnienie: Małgorzacie Jamroży - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

W kategorii osób niepełnosprawnych jury przyznało:


1 miejsce - Robertowi Mendlowi - Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu
2 miejsce - Ewie Baćmadze - Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie
3 miejsce ex aequo - Radosławowi Więckowskiemu - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu i Patrykowi Walkowiakowi - Środowiskowy Dom  Samopocy w Chwałkowie
Wyróżnienia: Małgorzacie Nawrocik, Halinie Skwarczyńskiej, Grzegorzowi Ziółkowi, Tomaszowi Molendzie i Barbarze Skibniewskiej (podopieczni placówek pomocy społecznej  powiatu gostyńskiego)

Jury przyznało też najważniejsze trofeum Konkursu - GRAND PRIX, ufundowaną przez radnego Gminy Piaski pana Konrada Szafranka. 
Otrzymała je Ksenia Rożek (Gimnazjum w Borku).

Wszyscy uczestnicy Finału czekali też z niecierpliwością na ogłoszenie wyniku  plebiscytu publiczności. Puchar i NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI, ufundowaną przez radnego Powiatu Gostyńskiego pana Krzysztofa Deutscha otrzymała Roksana Włodarczak (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu).

Wszyscy uczestnicy powiatowego Finału i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział lub w przypadku opiekunów za przygotowanie finalisty oraz pamiątkowe gadżety z logo Konkursu. Wśród publiczności rozlosowano upominki ufundowane przez GOK Piaski i Redakcję "Życia Gostynia".

Organizatorzy Konkursu serdecznie dziękują panom Konradowi Szafrankowi i Krzysztofowi Deutschowi za ufundowanie Grand Prix i Nagrody Publiczności oraz Powiatowi Gostyńskiemu, Urzędowi Gminy w Piaskach za wsparcie finansowe organizacji X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2010-11-30 02:14:10

Inne artykuły