Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Sami tego chcieli

Sami tego chcieli

Na dworze siarczysty mróz. Ale w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu bardzo ciepło. A to za sprawą młodzieży, która wraz z wychowawcami przygotowała paczki dla najuboższych dzieci z gminy Piaski. W ramach prowadzonej akcji uczniowie i nauczyciele ZSZ w Gostyniu objęli patronatem 25 dzieci i przygotowali dla nich wielkie świąteczne paczki pod choinkę. Prezenty zostały ładnie zapakowane, a efekty akcji przerosły oczekiwania pomysłodawców – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „Dziecko”. W uznaniu dla aktywności młodych ludzi, którzy udowodnili, że są wrażliwi na problemy innych i że mają wielkie serca, Stowarzyszenie „Dziecko” i PCPR w Gostyniu nadało Zespołowi Szkół Rolniczych w Grabonogu honorowy tytuł „MIKOŁAJ 2009” za przeprowadzenie kampanii społecznej i przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin gminy Piaski. Dyplom z rąk niżej podpisanego odebrała Pani Bożena Ryczkowska - dyrektor szkoły. Słowa uznania należą się też koordynatorce akcji w ZSR w Grabonogu Monice Janickiej – na co dzień germanistce. Podkreśliła ona, że uczniowie „sami tego chcieli, gdyż pamiętali o ubiegłorocznej podobnej akcji zrealizowanej we współpracy ZSR w Grabonogu i Stowarzyszeniem „Dziecko”.

Dystrybucją paczek zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, a jego Kierownik Maria Ratajczak wręczyła szkole listy od dzieci, które w ubiegłym roku otrzymały paczki. Były one wzruszające i potwierdziły sens pomagania innym.

Mirosław SobkowiakData dodania: 2009-12-29 12:00:00

Inne artykuły