Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Sieć Punktów Porad w powiecie gostyńskim

 

Mieszkańcy powiatu gostyńskiego mogą do końca roku korzystać z sieci Punktów Porad Obywatelskich. Punkty Porad działają w Gostyniu, Krobi, Piaskach, Pogorzeli i Poniecu.

Można w nich skorzystać z bezpłatnych profesjonalnych porad i informacji o tym, gdzie, w jakiej instytucji lub organizacji i na jakiej podstawie można znaleźć potrzebną pomoc.

Oprócz porad prawników, psychologów, pracowników socjalnych oraz wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów można uzyskać również skierowanie na bezpłatne mediacje rodzinne. Dodatkowo w Punkcie Porad w Gostyniu przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą skorzystać z porad specjalisty do spraw księgowych.

 Do Punktów Porad może się zwrócić każdy zainteresowany bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, wyznanie, poglądy itp. Poradnictwo jest realizowane ze szczególnym uwzględnieniem dwóch kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: kobiet, ich dzieci i osób najbliższych zagrożonych przemocą domową lub jej doznających oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dla ofiar przemocy jest opracowana i wydana specjalna broszura – informator. W punktach w Gostyniu i w Piaskach można również zgłaszać niepotrzebny sprzęt AGD oraz meble, które trafią do Banku Pomocy Rzeczowej i za jego pośrednictwem do rodzin potrzebujących.

            Zapytania dotyczące swoich problemów można również składać pocztą elektroniczną pod adres stowarzyszeniedziecko@wp.pllub telefonicznie (725-167-236) w godzinach dyżurów Punktu Porad w Gostyniu.

            Projekt „Prawo dla wszystkich” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z dotacji Powiatu Gostyńskiego. Realizujące projekt stowarzyszenie „Dziecko” uzyskało granty w otwartych konkursach ofert. Realizacja zadania odbywa się w partnerstwie z Gminami Krobia, Pogorzela i Poniec Wlkp. oraz z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Krobi, Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli i Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

 

 

Godziny dyżurów specjalistów:

Punkt Porad w Gostyniu jest czynny przy ul. Parkowej 1a (w siedzibie Stowarzyszenia „Dziecko” – w Centrum Informacyjno – Doradczym dla NGOs):

w poniedziałki 

15.00 do 20.00 - Porady prawne;

we wtorki

15.00 do 19.00 - Porady i wsparcie psychologiczne, m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepełnosprawnych;

19.00 do 20.00 - Porady dla organizacji pozarządowych (CID);

18.00 do 20.00 - Porady prawne;

w środy

16.00 do 17.00 - Porady dla organizacji pozarządowych (CID);

17.00 do 20.00 - Porady pracownika socjalnego;

18.00 do 19.00 – Porady prawne;

we czwartki

15.00 do 20.00 – Porady pracownika socjalnego, m.in. dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

w piątki

15.00 do 19.00 - Porady i wsparcie psychologiczne, m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepełnosprawnych;

17.00 do 20.00 - Doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych;

 

Punkt Porad w Piaskach realizowany jest we współpracy z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, który użyczył siedziby dla dyżurujących specjalistów (Marysin 1):

w środy

18.00 do 21.00 - Porady i wsparcie psychologiczne, m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepełnosprawnych;

we czwartki

15.00 do 18.00 - Porady prawne;

 

Punkt Porad w Krobi jest prowadzony we współpracy z Urzędem Miejskim w Krobi w Pałacu Ślubów na fosie (Plac Kościuszki 3). I jest czynny

w poniedziałki

15.00 do 18.00 - Porady specjalisty pracy socjalnej, m.in. dla niepełnosprawnych i ich  rodzin

16.00 do 19.00 - Porady prawne;

we wtorki  

14.00 do 17.00 - Porady psychologa m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepełnosprawnych;

w piątki

15.00 do 19.00 - Porady prawne

 

Punkt Porad w Poniecu jest realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Poniecu w siedzibie Gminnego Centrum Kultury.

we wtorki

17.15 do 20.15 - Porady psychologa m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepełnosprawnych;

17.30 do 20.30 - Porady prawne;

w środy

15.30 do 18.30 - Porady pracownika socjalnego m.in. dla osób niepełnosprawnych;

17.30 do 20.30 - Porady prawne;

 

Punkt Porad w Pogorzeli jest realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Pogorzeli w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

w poniedziałki

17.30 do 20.30 - Porady prawne;

w środy

15.30 do 17.30 - Porady i wsparcie psychologiczne, m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepełnosprawnych;

15.30 do 18.30 - Porady pracownika socjalnego m.in. dla osób niepełnosprawnych;

w czwartki

17.30 do 20.30 - Porady prawne;

 

Więcej informacji: www.ngo.gostyn.pllub pod tel.  725167236  (czynny w czasie dyżurów w Punkcie Porad w Gostyniu)

 

\"\"

Źródło: oprac. Stowarzyszenie \"Dziecko\"
Data dodania: 2010-08-02 00:07:48

Inne artykuły