Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Spotkanie konsultacyjne - współpraca powiatu z NGOs

15 października 2013 roku, o godz. 17.00w sali posiedzeń  starostwa powiatowego           w Gostyniu ul. Wrocławska 256, odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, podsumowujące konsultacje społeczne Programu Współpracy na rok 2014. Podczas spotkania przedstawiony będzie projekt programu oraz projekt budżetu dla NGO na 2014. Spotkanie organizuje Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenia „Dziecko”. Forum przy wsparciu Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gostyńskiego, Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

 

                                                                                  Zapraszamy do udziału w spotkaniu

Program

 

16.45 – Rejestracja

17.00 – Otwarcie – Ewa Misiaczyk – Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z NGOs

17.15 – Projekt Powiatowego Programu Współpracy z NGOs na 2014 r.  – Andrzej Konieczny i Mirosław Sobkowiak – Doradcy CID w Gostyniu

18.00 – Przerwa (catering)

18.30 – Wnioski do projektu złożone w ramach konsultacji społecznych  - Ewa Misiaczyk – Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z NGOs

18.45 - Projekt budżetu dla NGO na 2014 - Ewa Misiaczyk – Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z NGOs

18.55 – Opinia i wnioski Powiatowej Społecznej Rady Pożytku Publicznego – Krzysztof Fekecz – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gostyńskiego

19. 05 – Dyskusja – moderator Mirosław Sobkowiak

19. 30 – Zakończenie

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2013-10-12 15:45:35

Inne artykuły