Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Spotkanie OPS - PCPR

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu odbyło się spotkanie pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Pogorzeli, Poniecu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Było ono poświęcone dodatkowym, nadobowiązkowym działaniom, czyli przygotowaniom do konkursów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Konkursy te obejmą Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja oraz Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne.     

      

 Omawiano też możliwości zawarcia partnerstw gminno-powiatowych, które mogłyby powstać dla realizacji projektów konkursowych oraz o bardzo niekorzystnych dla samorządów gminnych i powiatowego zapisach dotyczących wskaźników rezultatu działań projektowych, zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia 20 procent uczestników projektu po jego zakończeniu. Wskaźnik ten budzi bardzo duże kontrowersje, gdyż został on narzucony instytucjom z obszaru pomocy społecznej, a tak wysokiego wskaźnika dla planowanej grupy beneficjentów nie mają nawet instytucje rynku pracy. Dodatkowo został on  ustalony na tak wysokim poziomie jak w żadnym z pozostałych województw. 

                

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-07-03 22:25:25

Inne artykuły