Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Spotkanie z zachętą

W internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu miało miejsce spotkanie młodzieży tej szkoły z Mirosławem Sobkowiakiem, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, jednocześnie działaczem społecznym i wolontariuszem wielu organizacji.

Młodzież zaprosiła M. Sobkowiaka w ramach cyklu „Spotkanie z …”. Gość przedstawił, wykorzystując prezentacje multimedialne, w pierwszej części spotkania system pomocy społecznej w powiecie gostyńskim, na który składają się: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Ośrodek Mediacyjny, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne, specjalistyczne rodziny zawodowe i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Rawiczu, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Bruczkowie, Dom Dziecka w Bodzewie i działające przy nim: Dom Usamodzielnień w Gostyniu, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Krobi, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Gostyniu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach.

W drugiej części spotkania gość opowiedział o swojej działalności w Stowarzyszeniu „Dziecko”, Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza”, Krajowym Stowarzyszeniu Mediatorów, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz o swojej współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych i Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”.

Spotkanie zakończyły pytania młodzieży oraz skierowana do nich zachęta M. Sobkowiaka do aktywnego działania połączonego z pracą dla innych.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-05-15 23:40:47

Inne artykuły