Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Sprzęt medyczny dla seniorów

Powiatowy Sztab WOŚP przy PCPR w Gostyniu informuje, że zakończył się Konkurs Ofert Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.W efekcie negocjacji Fundacja zakupiła 854 nowoczesne urządzenia medyczne, które trafią do 145 oddziałów geriatrycznych i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w całej Polsce. To pierwsze zakupy realizowane dzięki zbiórce 25. Finału WOŚP, podczas której udało się zebrać 105 570 801,49 zł. 

Ostateczna wartość zakupionych urządzeń wynosi 7 076 807,00 zł. Trwają kolejne  konkursy Fundacji WOŚP na zakup sprzętu. W obecnym zakupiono: densytometry – 3 sztuki (wygrała oferta firmy Timko); aparaty do mierzenia ciśnienia – 65 szt. (wygrała oferta firmy Paramedica Polska); podnośniki dla osób starszych – 48 szt. (wygrała oferta firmy Ergolet); przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR) – 15 szt. (wygrała oferta firmy Akson); wózki inwalidzkie – 400 szt. (wygrała oferta firmy Akson); pionizatory – 25 szt. (wygrała oferta firmy Ergolet); rotory – 53 szt. (wygrała oferta firmy Polomed); fotele kąpielowe – 60 szt. (wygrała oferta firmy Arjohuntleigh); kardiomonitory – 47 szt. (wygrała oferta firmy Biameditek); pulsoksymetry – 21 szt. (wygrała oferta firmy Shiller); pompy strzykawkowe – 117 szt. (wygrała oferta firmy Medicart). 

- Zakupy te, to tak naprawdę największe braki, z jakimi zmagają się placówki dla seniorów w naszym kraju – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, dyrektor medyczny Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Lista ta jest zbudowana na podstawie próśb, jakie wpływały do Fundacji. Właśnie dzięki nim i konsultacjom z ekspertami, tworzymy specyfikację na podstawie której kupowane są urządzenia. Te z 48. Konkursu Ofert trafią do zakładów opiekuńczo leczniczych oraz na oddziały geriatryczne – dodaje.

Do Konkursu Ofert zgłosiło się 24 oferentów reprezentujących największych światowych producentów wyrobów medycznych. Sprzęt ten był prezentowany i poddawany ocenie przez Komisję Ekspertów oraz Zarząd Fundacji WOŚP. Oceny przedstawionych ofert i rekomendacji podjęła się Komisja Ekspertów w składzie: prof. Marek Tałałaj (Warszawa), dr n. med. Wojciech Walas (Opole), dr Elżbieta Pietraszek-Jezierska (Warszawa), mgr Lilia Kimber-Dziwisz (Radom), Ryszarda Jakima (Katowice), Jan Sadłowski (Żary), inż. Marcin Gostyński (Warszawa).

Oprócz zakupów w ramach 48. Konkursu Ofert, dodatkowo aneksowane zostały kontrakty podpisane na warunkach wynegocjowanych w czasie 45. Konkursu Ofert. Tym samym Fundacja WOŚP dokupiła dla seniorów kolejne 3 090 urządzeń, takich jak: łóżka 90 cm – 1364 szt.; łóżka 100 cm – 666 szt.; materace 90 cm – 540 szt.; materace 100 cm – 132 szt.; EKG – 58 szt.; ssaki – 157 szt.; inhalatory – 115 szt.; wagi – 18 szt.; lokalizatory – 26 szt.; holter RR – 7 szt.; holter EKG – 7 szt.

                W tym Konkursie Ofert zostały zakupione także holtery EKG dla dzieci (24 szt.) W tej części zakupów swoje oferty zaprezentowało 8 oferentów. Wygrała oferta firmy Shiller. Oceny tych ofert podjęła się Komisja Ekspertów w składzie: prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski (Poznań), dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska (Gdańsk), dr n. med. Maria Miszczak-Knech (Warszawa), inż. Marcin Gostyński (Warszawa).

Powiatowy Sztab WOŚP przy PCPR w Gostyniu przypomina: Przez 25 lat grania Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała już gostyńskiemu szpitalowi sprzęt do ratowania zdrowia i życia noworodków oraz wspierający osoby starsze. Wartość pozyskanych zestawów to ponad milion zł! (Na zdjęciach niektóre ze sprzętów WOSP w gostyńskim szpitalu)Kolejne miliony to środki na realizację bezpłatnych programów medycznych, z których korzystają mieszkańcy powiatu gostyńskiego, głównie dzieci.  

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy finansuje:

1.          Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci - w ramach programu utworzono w całej Polsce punkty wczesnej diagnostyki, które pomagają wykryć chorobę. Wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt medyczny są główne kliniki onkologii dziecięcej. WOŚP prowadzi też akcje informacyjne i szkoleniowe dotyczące wczesnej diagnostyki onkologicznej, zwiększając wiedzę lekarzy i świadomość rodziców.

2.         Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków – w ramach programu na oddziałach noworodkowych wykonywane są wszystkim noworodkom bezpłatne badania przesiewowe słuchu, mające na celu sprawdzenie, czy słuch dziecka rozwija się prawidłowo.

3.         Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków obejmujący diagnozowanie i leczenie dzieci, które – ze względu na przedwczesny poród – doznały uszkodzenia siatkówki oka.

4.         Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków - Program ten ma na celu ograniczenie wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków, która w wielu przypadkach jest przyczyną ostrych powikłań płucnych. W zamian proponujemy metodę nowoczesną, nieinwazyjną, która nie wymaga intubacji dziecka.

5.         Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą – w ramach programu kupowane są pompy insulinowe, które dają kobietom w ciąży szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą.

6.         Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" – w ramach tego programu WOŚP uczy pierwszej pomocy nauczycieli szkół podstawowych, którzy następnie przekazują wiedzę swoim uczniom. WOŚP zaopatruje też szkoły w środki dydaktyczne np. fantomy, podręczniki, płyty DVD.

7.         Prowadzono także Ogólnopolski Program Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą, w ramach, którego WOŚP kupowała pompy insulinowe, które dają dzieciom szansę na aktywne i prostsze życie z cukrzycą. Obecnie o pompę insulinową mogą starać się rodzice dzieci, które z jakichś przyczyn nie otrzymały jej od NFZ, a istnieje jednoznaczne wskazanie do terapii pompowej.  

 

Szefowie Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu podkreślają: - „Ta stała pomoc Fundacji WOŚP dla gostyńskiego szpitala to m.in. efekt bardzo aktywnego uczestnictwa mieszkańców, instytucji i firm powiatu gostyńskiego w corocznych finałach WOŚP. Za bycie razem przez tyle lat dziękujemy wszystkim MIESZKAŃCOM ZIEMI, BORECKIEJ, GOSTYŃSKIEJ,  KROBSKIEJ, PĘPOWSKIEJ, PIASKOWSKIEJ, POGORZELSKIEJ i PONIECKIEJ. Dziękujemy też za to, że ofiarujecie nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim swoje serca i wsparcie dla idei pomocy najmłodszym i najstarszym!”

 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-08-15 10:21:21

Inne artykuły