Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Starosta honorowym seniorem

Andrzej Starosta uzyskał godność członka honorowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymał w uznaniu wybitnych zasług od Krajowego Zjazdu Delegatów PZERiI, najwyższej władzy tego stowarzyszenia. - To dla mnie ogromny zaszczyt i docenienie wieloletniej pracy dla seniorów – przyznaje sam wyróżniony.

Andrzej Starosta został w 1991 roku członkiem, później członkiem zarządu, a od 2003 roku Przewodniczącym Zarządu Rejonowego w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Stowarzyszenie to jest największą organizacją pozarządową na terenie powiatu gostyńskiego i jest też ważnym partnerem w działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na rzecz środowiska seniorów.

Ale działalność społeczną pan Andrzej zaczął dużo wcześniej. Od roku 1961 działał w Polskim Czerwonym Krzyżu. Jego aktywność i chęć niesienia pomocy innym bardzo szybko zauważono i nagrodzono wyborem do Prezydium Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyniu, którego członkiem był aż do roku 1980. W tym czasie był też przewodniczącym Koła Przyjaciół Biblioteki w Gostyniu (1968-1980) oraz członkiem Prezydium Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju. Był też Przewodniczącym  Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu.

Mimo że, jak sam przyznaje: - praca społeczna i niesienie pomocy innym to źródło przyjemności i satysfakcji, to jednak jest to też olbrzymi ciężar i odpowiedzialność, o czym wiedzą tylko aktywni społecznicy. Jednak trzeba to robić z sercem i zaangażowaniem, bo wszystko musi grać. - I gra. I to dosłownie, gdyż Andrzej Starosta jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Świętogórskich Spotkań Seniorów na Świętej Górze w Piaskach k. Gostynia. Głównym punktem tych spotkań jest przegląd chórów seniorskich. Na Spotkania Świętogórskie corocznie zjeżdżają emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne z województwa wielkopolskiego i województw ościennych. Liczba uczestników tych spotkań oscyluje corocznie w granicach trzech tysięcy osób! W tym roku przygotowywana jest już ich XIV edycja. Warto przypomnieć, że w 2012 roku Spotkania Świętogórskie Seniorów zwyciężyły w wielkopolskim konkursie „Działania godne uwagi”, pokonując w wyniku głosowania internautów 70 innych ważnych działań organizacji pozarządowych, które miały miejsce na terenie Wielkopolski.

Pan Andrzej jest również organizatorem wielu działań aktywizujących seniorów z powiatu gostyńskiego: wycieczek do ciekawych miejsc w kraju i do miejsc kultu religijnego, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i do sanatoriów, spotkań integracyjnych oraz uroczystości okazjonalnych i świątecznych. Podkreśla, że nie działa sam. Ma w zarządzie rejonowym wiele osób, które mu pomagają. Powoli jednak rozgląda się za swoim następcą.  Dba też o dobre relacje z innymi organizacjami, władzami samorządowymi i instytucjami. – Staram się ze wszystkimi żyć dobrze, kłótni w naszym kraju i w naszym lokalnym środowisku mamy aż nadto, a one do niczego dobrego jeszcze nie doprowadziły.

Za swoje działania Andrzej Starosta otrzymał też nagrodę „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”. I jak sam przyznaje: - Nazbierało mi się sporo odznaczeń i medali. Każde wyróżnienie cieszy człowieka, ale największą radość sprawiają mi uśmiechy na twarzach seniorów i pokazywanie im i tym młodszym, że życie w każdym wieku ma sens, a starość nie musi być smutna i spędzana w czterech ścianach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu serdecznie gratuluje Panu Andrzejowi Staroście honorowego wyróżnienia i życzy utrzymania tej pogody ducha, którą Pan Andrzej na co dzień zaraża innych.  

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-04-06 12:29:16

Inne artykuły