Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Stowarzyszenie SM - kolejny krok

 

W dniu 9 lipca 2012 r. roku w Gostyniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Było one poświęcone głównie wyborom władz stowarzyszenia.  W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem została Bożena Misiurek - inicjatorka powstania na terenie powiatu gostyńskiego organizacji dla chorych na SM. Wiceprezesem został Walenty Ciszak, Sekretarzem - Marek Maciejewski, Skarbnikiem - Barbara Horowska. Członkami Zarządu zostali Maria Gęstwa i Ewa Krysicka. Dokonano też wyboru Komisji Rewizyjnej - organu kontrolnego w stowarzyszeniu. Przewodniczącym został Zbigniew Jasiński; wiceprzewodniczącym Adam Klauze, a członkiem została Barbara Kwinecka.

Nowo wybrani prezesi podziękowali w imieniu władz organizacji za zaufanie. Przypomnieli dotychczasowe dokonania, czyli rejestrację stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i uzyskanie numeru Regon. Przedstawili też najbliższe plany: założenie konta, uzyskanie numeru NIP i zorganizowanie integracyjnego zjazdu chorych na SM i ich opiekunów z powiatu gostyńskiego, a także prowadzenie stałych spotkań w pierwsze robocze poniedziałki każdego miesiąca. Prezes Bożena Misiurek  podziękowała też obecnym na Walnym Zebraniu przedstawicielom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu i Centrum Informacyjno - Doradczego Stowarzyszenia "Dziecko" za stałe wsparcie i nieocenioną pomoc w przebrnięciu przez zawiłe procedury rejestracji Stowarzyszenia.

Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą neurologiczną młodych dorosłych. SM diagnozuje się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby. U każdej osoby ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się inny zespół objawów, który zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania. Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-07-10 00:44:48

Inne artykuły