Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Stowarzyszenie SM na gali Działan Godnych Uwagi

17 marca 2015 r. w Poznaniu odbyła się Gala Konkursu „Działania Godne Uwagi”, na której ogłoszono wyniki Konkursu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane  w Gostyniu, które do konkursu zgłosiło inicjatywę „Jesteśmy wśród was – piknik  integracyjny osób chorych na stwardnienie rozsiane ze społecznością lokalną”. To działanie i wszystkie inicjatywy zgłoszone w konkursie zostaną opisane w publikacji albumowej „Działania Godne Uwagi”, która ukaże się już niebawem!

Warto przypomnieć, że w sumie zgłoszono 112 inicjatyw. Laureatów wyłaniała specjalnie powołana Kapituła oraz internauci podczas głosowania za pośrednictwem serwisu społecznościowego  Facebook. W sumie nagrodzono 25 działań, w tym 5 z subregionu leszczyńskiego, który zgłosił aż 33 inicjatywy. 

Konkurs „Działania Godne Uwagi” jest częścią projektów pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie. Celem konkursu było upowszechnianie działań zrealizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu gratuluje laureatom i uczestnikom konkursu i przypomina zwycięzców tego konkursu z regionu leszczyńskiego:

1)      „Myśląc o bezpieczeństwie naszych mieszkańców nie zapominamy o walorach estetycznych naszej miejscowości”, działanie zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzyżankach

2)      „Grupa Kryza: Pokaz mody paryski szyk biskupiański dryg”, działanie zrealizowane przez Bractwo Kurkowe w Krobi

3)      „Młodzieżowa Agencja Kulturalno-Rozrywkowa”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ziemia Krobska

4)      „Rewitalizacja zbiornika wodnego”, działanie zrealizowane przez StowarzyszeniePrzyjaciół Ziemi Lipieńskiej

5)      Nagroda Internautów: „X Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Gwiazdy Dzieciom 2014”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko

6)      Nagroda Internautów – wyróżnienie: „Sędzia Taekwondo”, działanie zrealizowane przez Klub Sportowy Tiger Wielkopolska

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-04-06 15:20:14

Inne artykuły