Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Sukcesy małe i duże

Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. W rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim przebywa łącznie 76 dzieci, w tym 60 w wieku szkolnym. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przeprowadziło drugą edycję konkurs pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięło udział 31 dzieci w wieku szkolnym.

Jury konkursowe, złożone ze specjalistów tworzących Zespół ds. Pieczy Zastępczej w PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 20 nagród i 11 wyróżnień. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe  wręczył wychowankom Starosta Gostyński Robert Marcinkowski w czasie wakacyjnego spotkania z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Pogratulował zwycięzcom nagród i wyróżnień oraz podziękował przybyłym rodzicom za trud pracy ze swoimi wychowankami.  Do podziękowań, w imieniu kadry PCPR, przyłączył się dyrektor PCPR w Gostyniu. Podkreślił,  że rodzice zastępczy, zwłaszcza Ci, którzy pracują z dziećmi z dużymi deficytami rozwojowymi,  potrafią swym poświęceniem i ciężką pracą nadrobić  braki zauważalne u dzieci. 

W kategorii dla uczniów klas „0” I miejsce i nagrodę zdobył Karol Wiatrowski.                                      

W kategorii dla uczniów klas I-III szkół podstawowych nagrody zdobyli: I miejsce – Dominika Hauza, II miejsce – Klaudia Wylegała, II miejsce – Angelika Wilamowitz, III miejsce – Mariusz Przyłucki, III miejsce – Wiktoria Hauza. Wyróżnienia otrzymali: Martin Małecki, Magdalena Małecka, Piotr Jagiełło i Jakub Wiatrowski.

W kategorii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych nagrody zdobyli: I miejsce – Aleksandra Urbańska, I miejsce – Kasper Grzywaczyk, II miejsce – Oliwia Kalka, II miejsce – Szymon Krawiec, III miejsce – Kacper Kaczmarek, III miejsce – Wiktoria Jagiełło, III miejsce – Natalia Wilamowitz.                  

W kategorii dla uczniów gimnazjów nagrody zdobyli: I miejsce – Kamila Bodzioch, I miejsce – Małgorzata Nawrocik, II miejsce – Agnieszka Bodzioch, II miejsce – Paweł Pieszak, III miejsce – Tomasz Sowula. Wyróżnienia otrzymali: Kamil Buchner, Angelika Tyrka, Emil Manuszak, Wiktoria Tyrka, Dawid Matyaszczyk, Marcin Marszałkowski.

W kategorii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nagrody zdobyli: I miejsce – Klaudia Buchner, I miejsce – Przemysław Łabarzewski. Wyróżnienie otrzymała:  Katarzyna Grześczyk      

                        

Spotkanie ze starostą  było też okazją do wręczenia dyplomów za aktywny udział w grupie socjoterapeutycznej, prowadzonej przez PCPR w Gostyniu. Otrzymali je: Patrycja Grzesik, Fabian Grzesik, Kacper Binięda, Dawid Matyaszczyk, Wiktor Manuszak, Jakub Manuszak Piotr Ciosek, Piotr Jagiełło, Wiktoria Jagiełło, Angelika Wilamowitz, Natalia Wilamowitz. Skierowano też podziękowania dla rodziców uczestniczących w zajęciach warsztatowych dla rodziców i opiekunów.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-07-21 22:16:51

Inne artykuły