Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Sukcesy małe i duże

Podsumowano konkurs „Moje małe i duże sukcesy szkolne” dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia.

W 49 rodzinach zastępczych powiatu gostyńskiego przebywa aktualnie 91 dzieci. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało piątą edycję konkursu pn.„Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie i docenienie osiągnięć, nie tylko szkolnych, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży. Konkurs wsparło Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Do udziału w konkursie swoich podopiecznych zgłaszały rodziny zastępcze. W konkursie wzięło udział 35 wychowanków w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jury konkursowe, złożone ze specjalistów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 22 nagrody i 13 wyróżnień.

Konkurs rozstrzygnięto w czasie wakacyjnego spotkania władz powiatu z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu, zorganizowanego przez PCPR w Gostyniu. Na początku spotkania wszyscy wysłuchali minikoncertu skrzypcowego utworów Vivaldiego w wykonaniu uzdolnionego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej Mariusza Przyłuckiego. Następnie, w imieniu organizatorów spotkania, powitał przybyłych Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, podkreślając: - „Zawsze kiedy tutaj przychodzicie, to przynosicie ze sobą mnóstwo optymizmu. A dziś wnieśliście też, prócz mnóstwa pozytywnej energii, także wiele prawdziwej sztuki, która nie jest częstym gościem na tej sali. Rozstrzygamy dzisiaj konkurs, który pokazuje Wasze sukcesy, te mniejsze i te większe. Nie można być dobrym ze wszystkiego, ale ważne jest, żeby być w czymś dobrym. A Wy w tym konkursie pokazujecie swoje mocne strony. To Wasze sukcesy, ale też i sukcesy Waszych rodziców zastępczych. Dlatego Wszystkim, i Wam, i Waszym rodzicom serdecznie gratuluję wyróżnień.”

Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora dodał: - „Są wakacje, ale to też czas sprzyjający Waszemu rozwojowi. Doceniajcie to, czego już się nauczyliście i co już potraficie, ale też wytyczajcie sobie kolejne małe cele, które będziecie realizować. A wszystkim Wam, drodzy Rodzice i Wam, pracownicy PCPR dziękuję za to, że tworzycie jedną wielką wspólna rodzinę, której przede wszystkim leży na sercu rozwój dzieci, które do Was trafiły i ich bezpieczna i dobra przyszłość.

Do gratulacji dla uczestników konkursu i podziękowań dla rodziców zastępczych, w imieniu kadry PCPR-ORPZ, przyłączył się dyrektor PCPR w Gostyniu. –„Na co dzień obserwujemy i, gdy jest taka potrzeba, wspieramy Państwa pracę z dziećmi, tymi najmniejszymi i tymi wchodzącymi już powoli w dorosłość. Wiemy, ile wymaga ona wyrzeczeń, ile wymaga wysiłku i, przede wszystkim ile Państwo wkładacie w tę pracę cierpliwości, serca i miłości. Za to bardzo Wam dziękuję. 

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczyli wychowankom Robert Marcinkowski i Janusz Sikora.  

W kategorii przedszkolnej I miejsce otrzymał Arkadiusz Małecki, II miejsce Aleksandra Marcinkowska, III miejsce Filip Szczepaniak. Wyróżnienia przyznano Zuzannie Wojciechowskiej i Alicji Wylegała.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej I miejsce ex aequo otrzymali Karol Wiatrowski i                   Nikola Wylegała; II miejsce ex aequo Paulina Sobocińka i Vanessa Szczepaniak, III miejsce ex aequo Alicja Szczepaniak, Vanessa Jędraszyk, Robert Kędziora i Patrycja Grzesik. Wyróżnienia odebrali: Wojciech Haremza, Fabian Grzesik, Anna Gers i Oskar Matuszczak.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce zajęli ex aequo Dominka Hauza i Mariusz Przyłucki, II miejsce Wiktoria Hauza, Jakub Wiatrowski i Magdalena Małecka, III miejsce Martin Małecki i Katarzyna Sobocińska. Wyróżnienia otrzymali Klaudia Wylegała, Angelika Wilamowitz, Jacek Janicki i Amelia Janicka.

W kategorii gimnazjum I miejsce przyznano Oliwii Kalce i Szymonowi Krawcowi, II miejsce Natalii Wilamowitz, III miejsce Kasandrze Pierzynowskiej, Wyróżnienie dostał Oskar Pierzynowski  i Natalia Beska.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne wyróżnienia otrzymali Paweł Pieszak i Ewelina Osięgłowska.

Spotkanie rodzin zastępczych z  przedstawicielami władz powiatu było też okazją do rozmów o wyzwaniach i problemach, jakie niesie przyjęcie na siebie opieki i wychowywania dzieci, które nie mogą rozwijać się i wychowywać w swoich rodzinach. W imieniu rodzin zastępczych zabrała głos pani Regina: - Dziękujemy za te coroczne spotkania, za stałą pomoc oraz za zaangażowanie we współpracę z nami dla dobra naszych wychowanków. Dziękujemy też za zrozumienie i wsparcie okazywane nam zwłaszcza w najtrudniejszych sytuacjach.

              - Podziękowania należą się też - jak podkreśla dyrektor PCPR w Gostyniu – firmie WIX – FILTRON w Gostyniu z grupy MANN+HUMMEL FT Poland za wsparcie udzielone organizatorom konkursu „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Dyrektor PCPR skierował też wyrazy uznania dla zespołu specjalistów PCPR - ORPZ, którzy przygotowali i przeprowadzili konkurs. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-07-16 18:10:04

Inne artykuły