Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Świąteczne spotkania rodzin zastępczych Powiatu Gostyńskiego

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się dwa spotkania rodzin zastępczych, ich wychowanków i członków rodzin oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim.

W Lawendowej Manufakturze (Kleszczewo) PCPR w Gostyniu zorganizował zajęcia, w czasie których wspólnie wykonywano świąteczne ozdoby i dekoracje. Była to też okazja do zabaw, rozmów, wymienienia się doświadczeniami oraz do zanucenia kolęd. W radosnej atmosferze malowano, wycinano, naklejano, żartowano i snuto plany na kolejny rok. Spotkania zakończyły się ciepłymi i serdecznymi życzeniami.

W powiecie gostyńskim działa 51 rodzin zastępczych, w tym 1 pogotowie rodzinne i 4 zawodowe rodziny zastępcze. Sprawują one opiekę obecnie nad ponad stu dziećmi, które z różnych powodów nie mogły się wychowywać w swoich rodzinach.

Bycie rodziną zastępczą to trudne zadanie, gdyż wychowuje się dzieci, których rodzice nie żyją lub nie są w stanie ich wychowywać. Rodzina zastępcza daje im szansę na szczęśliwe dzieciństwo i na normalne życie. Jeśli dziecko w rodzinie zastępczej zostanie obdarzone miłością, czyli dostanie wystarczająco dużo uwagi i zainteresowania, to odzwierciedleniem tego będzie jego zachowanie. Dziecko, które ma poczucie przynależności i swojego bezpiecznego miejsca, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, dostosowuje się do norm i wartości panujących w społeczeństwie oraz znacznie lepiej radzi sobie w przyszłości z realizacją obowiązku szkolnego. 

Dzieci trafiające do pieczy zastępczej (obok rodzin zastępczych sprawują ją też domy dziecka – placówki opiekuńczo-wychowawcze) wymagają dużej uwagi i zainteresowania, gdyż „przynoszą” ze sobą doświadczenia, które mimo miłości i uwagi mogą wpływać negatywnie  na jego rozwój i funkcjonowanie społeczne. Piecza zastępcza daję szansę na ich korygowanie poprzez terapię i osobiste zaangażowanie rodziców  zastępczych lub opiekunów.

Jak podkreśla jedna z mam zastępczych: - „Rodzicielstwo zastępcze to duże wyzwanie i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jednak daje ogromną satysfakcję. Stawia przed rodzicami nowe wyzwania, daje dużo radości, bo szczęście się mnoży, kiedy się nim dzielimy, a rodzicielstwo zastępcze to właśnie dzielenie się szczęściem, miłością, radością, codziennością”.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2018-12-26 23:58:57

Inne artykuły