Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Swięto III sektora, czyli VIII Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego

 

To jest święto III sektora, święto ludzi, którzy swój wolny czas poświęcają działaniu dla innych.Tymi słowami Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński otworzył Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego, zorganizowane już po raz siódmy. Przybyli na nie przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji  oraz grup nieformalnych, wolontariusze Powiatowego Centrum Wolontariatu, przedstawiciele Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, członkowie komisji konkursowej „Działaj lokalnie”, przedstawiciele biznesu wspierający działalność organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów i mediów. Gośćmi specjalnymi byli Paweł Łukasiak – Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Patrycja Rokicka - prezes Fundacji „Dobra sieć”. Uczestnikami forum byli też burmistrzowie Pogorzeli, Gostynia i Krobi.

Paweł Łukasiak z ARFP swoim wystąpieniem zaingurował działalność Powiatowego Centrum Wolontariatu, utworzonego we współpracy Starostwa Powiatowego w Gostyniu, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Wojewody Wielkopolskiego i Stowarzyszenia „Dziecko”.  Wskazał też na wolontariat i społeczne zaangażowanie jako na jeden z najważniejszych warunków rozwoju społecznego. Dlatego zachęcał do zostania wolontariuszem: - ponieważ, - jak podkreślił -  tyle jesteśmy warci, ile pomagamy innym. Zaznaczył, że współczesny XXI-wieczny wolontariat to poświęcenie innym nie tylko swojego prywatnego czasu, ale też wiedzy, kompetencji i doświadczenia. To także dostrzeżenie drugiego człowieka jego problemów oraz danie mu wsparcia.

Następny prelegent Patrycja Rokicka zachęcała do uczestnictwa w wolontariacie oraz do rozwijania jego nowych form, takich jak wolontariat pracowniczy czy e-wolontariat.

Krzysztof Fekecz – Przewodniczący Powiatowej Rady Pożytku Publicznego – przedstawił jej skład, zadania oraz podjęte już działania zmierzające do zdiagnozowania działających na obszarze powiatu 150 organizacji pozarządowych, do opisania ich potrzeb, zasobów, planów oraz do zaprezentowania ich osiągnięć.

Ostatnim, ale oczekiwanym w napięciu i budzącym duże emocje punktem VII Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego było ogłoszeniem wyników konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2011”, zorganizowanego przez Ośrodek „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenie „Dziecko”. Do tej pory w ramach konkursu zrealizowano na terenie powiatu 40 projektów o łącznej wartości ponad 400 000 zł. W imieniu 15-osobowej komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów zaprezentował zwycięzców tej edycji Michał Listwoń. A granty wręczali Ewa Misiaczyk – koordynator programu „Działaj Lokalnie” w powiecie gostyńskim i Paweł Łukasiak z ARFP. Nagrody w wysokości 63 550 zł otrzymało 12 organizacji i grup nieformalnych.

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali:

1. Stowarzyszenie Ziemia Krobska realizująca projekt „Pieskie życie niekoniecznie musi być „pieskie” zakładający opiekę nad bezpańskimi psami. W przytulisku dla zwierząt, uruchamianym w Krobi, będą miały schronienie i opiekę weterynaryjną. Opiekę sprawować będą woluntariusze.

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi realizujący projekt „Babcine pogotowie”,polegający na stworzeniu miejsca i jego doposażeniu, w którym rodzice będą mogli oddać pod opiekę swoje dzieci, ze względu na zobowiązania zawodowe, prace polowe oraz inne sytuacje, których nie mogli wcześniej przewidzieć.  Opiekę nad dziećmi sprawować będą seniorzy.

3. Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” i „Bractwo pomocnej dłoni” za projekt „Starszy brat, starsza siostra”, w którym każdy z wolontariuszy, po przeszkoleniu, będzie się opiekował jednym dzieckiem, spędzał z nim wolny czas, będzie pomagać im w odrabianiu lekcji, w rozwijaniu pasji i zainteresowań.

4. Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń realizujące projekt „Muzyka  lekarstwem dla duszy i ciała”, reaktywujący tradycję Orkiestry Dętej OSP przy Cukrowni Gostyń. Będzie to cykl koncertów odbywających się przed szpitalami w Gostyniu i Piaskach w okresie letnim w godzinach popołudniowych.

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnowodzie i Sołectwa Głoginin i Borek Wlkp. Projekt zakłada promocję działań wspólnotowych i budowę placu zabaw we wsi oraz zorganizowanie „Dożynek” i święta pieczonego ziemniak oraz wycieczki rowerowe.

 

6. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, Rada Sołecka, Kółko Rolnicze, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich w Kromolicach za projekt „Kromolickie centrum rozrywki, kultury i sportu”. Zostanie utworzenie ośrodek rozrywki, kultury i sportu we wsi Kromolice (plac zabaw, boisko do siatkówki, piaskownica, miejsce wypoczynkowe z grillem).

 

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżankach za projekt „W  Krzyżankach  łączymy miłe z pożytecznym  dla wspólnego dobra”, w ramach którego powstanie miejsce wspólnych spotkan mieszkańców wsi oraz będą minikolonie w czasie żniw i prac polowych. Będzie też biesiada integrująca wszystkich mieszkańców.

 

8. Ochotnicza Straż Pożarna Wycisłowo Rada Sołecka Wycisłowo – Borek Wlkp, XIV Drużyna Harcerska Wycisłowo za projekt „Zbudujmy boisko, bo EURO  już blisko!” w ramach którego zostanie wybudowane boisko.  

9. Gminne Centrum Kultury w Poniecu i Ponieccy cykliści za projekt „Podążaj szlakiem za znakiem”, w ramach którego powstaną oznakowane 3 szlaki rowerowe na terenie gminy Poniec, będzie inwentaryzacja przydrożnych kapliczek, zostanie wydanych 1000 sztuk 20-stronnicowego folderu ze szczegółowym opisem walorów turystyczno-historycznych i odbędą się 3 całodniowe wycieczki  rowerowe.

10. Stowarzyszenie MOST, Rada sołecka wsi Smogorzewo za projekt „Przystań Smogorzewo”, w ramach którego powstanie miejsce spotkań dla wsi z grillem i altanką, odbędzie się piknik dla dzieci, zawody wędkarskie i warsztaty „Ryby polskich jezior” oraz cykl spotkań poświęconych wsi Smogorzewo, a także wystawa „Smogorzewo w starej fotografii”, prezentacja dań kuchni lokalnej, pieczenie pyry w ognisku.

 

11. Stowarzyszenie MOST,Rada sołecka Michałowa i Koło Gospodyń Wiejskich ze wsi Michałowo i Drogoszewo za projekt „Michałowska Oaza Ciszy i Spokoju” obejmujący Biesiadę „Tak było dawniej- sekrety browarnictwa domowego”, Wieczorek taneczny, Zawody rodzinne w grillowaniu, Wieczór filmowy oraz wybudowanie miejsca spotkań wiejskich przy grillu.

12. Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” i grupa „Spełniamy Marzenia” z Rogowa, za projekt „Bezpieczny zakątek społecznej integracji-ważnym punktem dziecięcej edukacji”, polegający na budowie placu zabaw z zestawem 3 urządzeń oraz trzech ławek i piaskownicy, jak również przeprowadzeniu cyklu warsztatów edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, a dla rodziców szkolenia z terapeutą integracji sensorycznej.

Sponsorami obecnej edycji konkursu „Działaj Lokalnie” są: Powiat Gostyński, Gminy Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, firmy: Zuptor, Mirage, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, Netbox, Simet. 

Konkurs wspierają lokalne media: czasopisma, radio, telewizja, portale i strony internetowe.

VII Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego zorganizowało Starostwo Powiatowe w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-06-16 14:26:08

Inne artykuły