Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Świętowali Dzień Pracownika Socjalnego

Pracownicy pomocy społecznej to jeden z tych zawodów, od których zależy los wielu osób i rodzin.  Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład,  zatrudniają 345 pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, mediatorzy, prawnicy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, asystenci rodzinni, instruktorzy, a nawet księża, ale też również pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie. Ale potwierdza to przede wszystkim fakt, że co 7 mieszkaniec Ziemi Gostyńskiej skorzystał z wielu różnych form wsparcia oferowanych przez powiatowe i gminne jednostki pomocy społecznej w roku 2008.

 

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego od 10 lat na trwałe wpisały się
w kalendarz ważnych lokalnych wydarzeń. Jest to dzień podziękowań dla pracowników pomocy społecznej za trudną, odpowiedzialną, wymagającą ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu pracę. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w kontaktach z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia. Praca socjalna wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkich słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek, w obliczu problemów i cierpienia, nie może pozostać sam.

Niekwestionowany jest ogrom pracy pracowników pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. Jego obraz w pigułce został zawarty w publikacji „Instytucje pomocy społecznej działające na terenie powiatu gostyńskiego. Informator.” specjalnie wydanej z okazji święta przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

W tym roku powiatowe obchody święta pracowników pomocy społecznej odbywały się w Domu Strażaka w Piaskach. Patronat nad uroczystością objęli Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński i Wójt Gminy Piaski Zenon Norman. Organizatorami uroczystości były Urząd Gminy w Piaskach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Stowarzyszenie „Dziecko” i PCPR w  Gostyniu.

 

Na tę szczególną uroczystość przybyli najważniejsi włodarze gmin i powiatu: Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Robert Marcinkowski (reprezentujący również jako Sekretarz Gminy Burmistrza Gostynia), Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Kowalczyk, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Musielak, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Wójt Pępowa Stanisław Krysicki, Burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka, Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Przewodniczący Rady Gminy Krobia Zbigniew Polowczyk, Wójt Piasków Zenon Norman oraz radna powiatowa Kazimiera Poślednik. Licznie przybyli kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodka interwencji kryzysowej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziennego pobytu, świetlic środowiskowych, domu usamodzielnień, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wraz z nimi przybyli też podopieczni placówek pomocy społecznej oraz przedstawiciele mediów. Przybyli też przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze służbami pomocy społecznej.

Obraz trudnej pracy pracowników pomocy społecznej przybliżył  Dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, przedstawiając prezentację podsumowującą 10 lat pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego i podkreślając, że to obraz pracy z najbardziej potrzebującymi tworzy ludzką twarz samorządu. Starosta Gostyński podziękował za wytrwałość i wysoki profesjonalizm zawodowy pracowników pomocy społecznej i zapewnił, odnosząc się do zarobków tej grupy zawodowej, które w ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły w powiecie, że samorząd będzie dalej miał je na uwadze. Do tych podziękowań przyłączył się też Wicestarosta, który na co dzień kieruje pomocą społeczną. Wójt Piasków, zabierając głos w imieniu wójtów i burmistrzów, wyraził swoje uznanie dla pracowników wytrwale niosących pomoc potrzebującym w przezwyciężaniu ich sytuacji kryzysowych, w jakich się znaleźli i barier, jakie napotkali oraz rozwiązujących inne problemy, jakie występują w samorządach.

Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników dyplomami, nagrodami i kwiatami.

 

Wyróżnieni w Dniu Pracownika Socjalnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi: Maria Bruź, Elżbieta Zwierzyk, Daria Starosta, Irena Polaszek, Justyna Marciniak, Marta Olejniczak,Monika Domagańska.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gostyniu i Domem Dziennego Pobytu: Teresa Klonowska, Irena Dudek, Elżbieta Morwa, Honorata Grzemska, Iwona Wybierała, Paweł Wałkiewicz, Karol Marciniak, Joanna Hyżyk, Alicja Lorek, Janina Knaź, Halina Grzywaczy, Grażyna Smektała.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.: Dorota Judkowiak, Danuta Frąckowiak, Aleksandra Szymczak, Anna Matelska, Ilona Niedziela, Natasza Matuszewska, Anna Janicka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu: Maria Śmigielska, Małgorzata Barska.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli: Renata Sierszulska, Dorota Król, Krystyna Rymaniak, Ewa Klauza.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach: Maria Ratajczak, Renata Boguszyńska, Angelika Mielcarek, Izabela Ratajczak.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach: Agata Kaczmarek, Edyta Urbańska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie: Mariola Żelazna, Alina Leśniak, Halina Gorzkowska, Aneta Grzymisławska, Bogumiła Ficek, Alina Orzechowska.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie: Monika Naglak, Bożena Karolczak, Krystyna Kajoch, Aurelia Styzińska, Anna Zimna, Jadwiga Nowak, Emilia Bagińska, Katarzyna Frączek, Grzegorz Czułno.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie: Maria Dykcik, Hanna Szmyt, Zofia Przepierzyńska, Włodzimierz Szwałek, Grażyna Wira.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie: Bożena Wencel, Swietłana Figiel, Urszula Szymańska, Barbara Krakowska, Agnieszka Biernat, Renata Knebel, Janusz Zaremba, Radosław Bartlewicz, Ryszard Janaszak.

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach: Halina Buszel, Marek Grabczak, Mirosława Formanowska, Dominika Jagódka, Tomasz Nawrot, Joanna Śmierzchała – Płaczek, Jeanette Tatarek, Beata Urbańska, Zbigniew Polowczyk.

Dom Dziecka w Bodzewie: Dagmara Rucińska, Magdalena Banaszak-Wojtkowiak, Karolina Dolata.

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: Hanna Kubiak, Anna Sowula, Elżbieta Michnowska.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Violetta Kolendowicz, Alicja Data, Mirosław Sobkowiak.

 

Uczestnicy obejrzeli też film promujący uroki, tradycję i możliwości Gminy Piaski. Oficjalną część uroczystości zakończył koncert zespołu gitarowo-mandolinowego „AVISTA”. Koncert dostarczył wielu radości, ale i wzruszeń i został nagrodzony gromkimi brawami.

 

Na koniec organizatorzy przygotowali poczęstunek dla uczestników uroczystości, który stał się okazja do wymiany doświadczeń i długich rozmów gości i pracowników pomocy społecznej.

PCPR w Gostyniu szczególnie dziękuje za współpracę przy organizacji uroczystości Sekretarzowi Gminy Piaski Wiesławowi Glapce oraz Dyrektorowi GOK w Piaskach Janowi Nawrotowi i Kierownikowi OPS w Piaskach Marii Ratajczak.

 

Data dodania: 2009-11-22 12:00:00

Inne artykuły