Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szansa dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza do udziału w projekcie dla osób niepełnosprawnych „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

 


Chcesz wziąć udział w ciekawych szkoleniach i warsztatach wyjazdowych? Zdobyć doświadczenie podczas staży i praktyk zawodowych? A może rozpocząć lub kontynuować naukę? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

PCPR w Gostyniu zaprasza do projektu Fundacji Aktywizacji osoby:

- posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców)

- nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni).

Aby pomóc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, Fundacja Aktywizacja zapewnia m.in.

·           Wsparcie mentora oraz doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne,

·           Warsztaty umiejętności społecznych,

·           Dofinansowanie na rozpoczęcie lub kontynuację nauki i pomoce dydaktyczne(zwrot kosztów czesnego i pomocy naukowych do800 zł na osobę),

·           Indywidulanie dobrane szkolenia, m.in. z obsługi komputera, księgowości, e-marketingu, prowadzenia działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej,

·           Płatne staże i praktyki zawodowe,

·           Wsparcie trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,

·           Udział w warsztatach wyjazdowych.

 

W projekcie mogą wziąć udział również rodziny i opiekunowie osób z niepełnosprawnością, które skorzystają z integracyjnych warsztatów wyjazdowych, grup wsparcia oraz warsztatów prawnych.

 

To jednak nie wszystko. Celem projektu jest również promowanie pozytywnych wzorców wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy. PCPR w Gostyniu zaprasza organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania oraz gminy do współpracy w ramach projektu. Gmina czy organizacja uczestnicząca w projekcie rekrutuje przynajmniej 9 osób niepełnosprawnych i zapewnia minimum 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Gminy i organizacje biorące udział w projekcie nie ponoszą żadnych dodatkowych nakładów finansowych, jednocześnie otrzymując pełne wsparcie merytoryczne oraz logistyczne ze strony Fundacji Aktywizacja.

Udział gminy lub NGO w projekcie polega na udostępnieniu e-Centrum i jego infrastruktury
na 10 miesięcy oraz wsparciu ze strony jednostek samorządowych (m.in OPS) w rekrutacji uczestników do projektu.

Korzyści dla gminy lub NGO: a) brak własnego wkładu finansowego ze strony gminy lub NGO, b) brak konieczności prowadzenia rozliczeń i sprawozdawczości (formalności po stronie Fundacji Aktywizacja), c) sfinansowanie w wymiarze ok. 40 godz./mc stanowiska trenera samodzielności
w e-Centrum, zrekrutowanego ze społeczności lokalnej, d) promocja gminy podczas konferencji oraz na portalu e-Centra, e) najnowsze oprogramowanie Microsoft dla ponad 30 najbardziej aktywnych e-Centrów, które posłuży lokalnej społeczności po zakończeniu projektu.

Nabór trwa do końca marca 2014 r.

KONTAKT: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań, tel. 511 944 261, e-mail: poznan@idn.org.pl

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-02-09 21:23:16

Inne artykuły