Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szansa na dobry start - festyn rodzinny

Ostatnia niedziela września miała w Gostyniu bardzo familijny charakter. Stało się tak z powodu festynu „Rodzina zastępcza – szansą dobrego startu” (29.09.2013). Rynek gostyński za sprawą placówek, stowarzyszeń i instytucji wspierających rodziny stał się bardzo gwarny, wesoły i kolorowy. Licznie też przybyły całe rodziny z dziećmi, by wspólnie się bawić. Wśród przybyłych szczególnie serdecznie witano rodziny zastępcze, gdyż festyn poświęcony był promowaniu idei rodzicielstwa zastępczego. Prowadzący festyn pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęcali do zostania rodzinami zastępczymi i przybliżali zasady rodzinnej pieczy zastępczej. Wskazywali też na różnice między adopcja a pieczą zastępczą. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z publikacjami PCPR w Gostyniu poświęconymi pieczy zastępczej oraz wychowywaniu dzieci. Także Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, podkreślając znaczącą rolę rodzin zastępczych w powiatowym systemie pomocy społecznej, osobiście zachęcał do podjęcia przemyślanej decyzji o zostaniu rodziną zastępczą.

Do akcji promowania szczytnej idei rodzin zastępczych włączyły się liczne instytucje i organizacje. Przedszkole integracyjne, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „TRATWA”, zaprezentowało elementy metody Montessori. Przygotowało też stoisko, w którym można było wykonać swoją własną lalkę lub przyrządzić słodką jadalną mandalę. Niepubliczne przedszkole „Piotruś Pan” przedstawiło kolorowy program artystyczny wykonany przez dzieci i panie przedszkolanki. Wesoło zrobiło się też w czasie kolejnej prezentacji, przygotowanej przez Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”. Ciekawy program wykonało też Przedszkole Niepubliczne „Ochronka Sióstr Służebniczek”.

Kolejnymi wydarzeniami festynu „Rodzina zastępcza – szansą dobrego startu” był pokaz karate w wykonaniu gostyńskiego klubu karate TKKF „TĘCZA” oraz prezentacja zespołu tanecznego „ANIMA”.

W czasie festynu odbył się też quiz wiedzy o rodzicielstwie zastępczym. Organizator festynu: PCPR w Gostyniu przygotowało też malowanie twarzy, konkursy plastyczne, zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych oraz stoisko z kawą i herbatą oraz słodkimi wypiekami, w tym wykonanymi przez rodziny zastępcze. Oblegana była też kuchnia polowa z bigosem podstawiona przez Leśne Diabły z Brzedni.

Jak podkreślają organizatorzy: - Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi interweniować państwo. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Kandydaci przejdą profesjonalne szkolenie. Odbędą też praktyki w rodzinach zastępczych.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomoc pieniężną oraz wsparcie specjalistyczne, psychologiczne, prawne, pedagogiczne, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia, specjalistycznych szkoleniach, wyjazdach wakacyjnych.

            Szczegółowe informacje na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci, oraz na temat szkolenia i innych form pomocy znajdziesz na stronie PCPR w Gostyniu: gostyn-pcpr.info  w zakładce Rodzinna piecza zastępcza.

 

            I Ty możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci,

które marzą, by dorastać w rodzinie!

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2013-10-06 22:14:03

Inne artykuły