Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szkolenia dla rodzin osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Radą Sołecką w Chwałkowie serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych dla rodzin osób niepełnosprawnych.Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo.

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

·          6 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, Rodzina – systemowe działania: rola, cele, zadani oraz funkcje w zakresie podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych we współpracy z placówkami pomocy społecznej”- prowadząca Elżbieta Gadomska

·         13 października 2016 r. Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257„Motywowanie rodziny do aktywnych działań w zakresie budowania jakości życia osób niepełnosprawnych – trening umiejętności osobistych w zakresie komunikacji interpersonalnej” - prowadząca Elżbieta Gadomska

·         18 i 24 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie, „Kurs samoobrony” - prowadzący Mirosław Sobkowiak

·         4 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, Wszyscy chcą kochać. Rozwój seksualny osób niepełnosprawnych”– prowadząca Iga Migdalska - Roszak

 

Szkolenia są częścią projektu Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”,realizowanego przy dofinansowaniu ze środkówfinansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu dla organizacji pozarządowych  „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.”

Szkolenia zapewniają rodzicom i opiekunom podniesienie kompetencji, umiejętności i wiedzy w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Szkolenia te dadzą poczucie więzi i oparcia, a oprócz tego pozwolą one poznać i przyswoić nowe, sprawdzone przez innych, wartościowe sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń pomoże spojrzeć na codzienne doświadczenia z innej strony, a informacje dotycząca tego, że ktoś ma podobne problemy, pozwolą zmniejszyć poczucie osamotnienia i stworzą możliwość kontaktów o charakterze wspierającym.

 

Chętni do udziału w szkoleniach proszeni są o zapisywanie się na wybrane przez siebie szkolenia w PCPR w Gostyniuw Dziale Nadzoru i Pomocy Instytucjonalnej u Pani Dominiki Karlińskiej lub Pani Beaty Kasperczak - osobiście – (ul. Nowe Wrota 7) lub telefonicznie pod nr tel. 65-572-75-28. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w danym szkoleniu zagwarantowany jest osobom, które
w pierwszej kolejności zgłoszą się na szkolenie.

Specjaliści prowadzący szkolenia:

 Elżbieta Gadomska -  Wieloletni edukator – trener, prowadzący szkolenia dla terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, doradca i konsultant metodyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim

Mirosław Sobkowiak- specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, mediator, terapeuta środowiskowy (kurs Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), trener rodzin zastępczych, trener programu „Szkoła dla rodziców”, pedagog rodzinny, realizator programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, certyfikowany (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP) trener, ekspert Związku Powiatów Polskich ds. pomocy społecznej, autor kilkuset artykułów poświęconych problematyce wychowania i przeciwdziałania przemocy, instruktor karate (4. DAN) i samoobrony

Iga Migdalska - Roszakukończyła: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Kurs Przygotowania Pedagogicznego - UAM Poznań, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii - UAM Poznań, Kurs Podstawowy Terapii Systemowej - WTTS Poznań, Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego (Fundacja Dzieci Niczyje), kursy i szkolenia z zakresu terapii osób z mutyzmem wybiórczym (CTM Warszawa). W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyniu, gdzie pracuje,  zajmuje się:  terapią psychologiczną, pomocą dla ofiar przemocy seksualnej, wspomaganiem rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, terapią dzieci z mutyzmem wybiórczym (terapia indywidualna i grupowa), prowadzi warsztaty i wykłady dla dzieci, młodzieży, rodziców
i pedagogów z zakresu rozwoju seksualnego, przemocy seksualnej, zdrowia seksualnego

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2016-09-28 22:44:26

Inne artykuły