Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szkolenie dla kadr pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zorganizował szkolenie dla kadr pomocy społecznej na temat realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Było ono odpowiedzią na problemy związane z pozyskiwaniem środków unijnych oraz z ich wydatkowaniem, które wymaga sporej wiedzy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 17 ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z trzech powiatów: rawickiego, krotoszyńskiego i gostyńskiego.

Prowadząca pierwszą część szkolenia doradca do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego omówiła wymogi stawiane podmiotom realizującym programy unijne, zwracając szczególną uwagę na problemy wynikające z umów z instytucja pośredniczącą, nadzorującą realizację projektów oraz na sposoby rozwiązywania tych problemów. W drugiej części spotkania specjalista ds. zatrudnienia omówił zmiany w przepisach regulujących sytuację osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz konsekwencje tych zmian dla placówek pomocy społecznej, pracujących na co dzień z bezrobotnymi i ich rodzinami oraz realizujących programy wsparcia dla tych osób.

Na koniec słuchacze przedstawili swoje oczekiwania co tematyki kolejnych spotkań. Ustalono, że kolejne szkolenia również będą organizowane w Gostyniu.

Spotkania są realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Data dodania: 2009-03-20 12:00:00

Inne artykuły