Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szkolenie dla specjalistów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało szkolenie dla specjalistów pracujących z rodzinami zastępczymi oraz biologicznymi i adopcyjnymi: pedagogów, psychologów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych. Tematem szkolenia był rozwój seksualny człowieka na wszystkich etapach rozwoju od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Specjaliści uczestniczący w szkoleniu otrzymali wiedzę dotyczącą ekspresji seksualnej typowej dla poszczególnych faz rozwoju (wieku). Szkolenie obejmowało także zagadnienia z zakresu najczęściej występujących zaburzeń, które wymagają interwencji zewnętrznej oraz omówienie sposobów reagowania specjalistów i wskazówki dla rodziców i opiekunów dzieci.

Omawiano szczegółowo między innymi takie zagadnienia jak tożsamość płciowa, orientacja psychoseksualna,  role płciowe, realizacja seksualna, preferencje seksualne, transseksualizm, parafilie itd. Szkolenie przeprowadziła seksuolog, pedagog, specjalista pomocy psychologicznej, logopeda - Jagoda Data – Roszak z Wrocławia.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2018-02-15 10:50:22

Inne artykuły