Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Telefon Zaufania pomaga

Telefon Zaufania to instytucja niosąca doraźną pomoc telefoniczną potrzebującym. W powiecie funkcjonują dwie takie instytucje pomocowe: policyjny telefon zaufania i telefon zaufania PCPR. Telefon zaufania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu został uruchomiony 9 lat temu. Średnio każdego roku korzysta z jego wsparcia ok. 45 osób. Ale w tym roku liczba zgłoszeń, mimo niecałych trzech miesięcy funkcjonowania, przekroczyła już liczbę 40.

 Telefon Zaufania to forma pomocy, której zadaniem jest pomoc psychologiczna, dostarczanie informacji o sposobie rozwiązywania problemów, towarzyszenie w samotności ludziom zmagającym się z przerastającymi ich problemami oraz interwencje w sprawach kryzysowych.

 Telefon Zaufania świadczy doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej wymiany myśli tym osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, społecznej lub psychologicznej i próbują pokonać własne osamotnienie, uzależnienia, depresje, poczucie beznadziejności itp. Kontakt z Telefonem Zaufania może nawiązać każdy człowiek w prosty sposób, zwłaszcza w chwilach kryzysu. Jest to szczególnie istotne dla ludzi rozważających możliwość popełnienia samobójstwa. Telefon Zaufania stanowi oparcie dla wszystkich tych, którzy dotknięci są trudnymi, osobistymi problemami i nie chcą lub nie mogą się nimi podzielić z rodziną, znajomymi czy z kimś, kto rozpoznałby ich tożsamość.

Dyżurni w Telefonie Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z wszystkimi, którzy popadłszy w błędne koło własnego rozumowania, emocji i odczuć, nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji, uważając ją za beznadziejną. Na prośbę telefonującego, dyżurni Telefonu Zaufania kierują go do odpowiednich służb i instytucji oraz informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu.

Telefon Zaufania gwarantuje możliwość nawiązania kontaktu i rozmowę w całkowitej dyskrecji.

             Zgłaszane w gostyńskim telefonie zaufania problemy dotyczą głównie różnych form przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec dzieci, mobingu w zakładach pracy, mobingu w szkołach, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Kilka lat temu dominowały telefony od nastolatek mających różnego rodzaju problemy w związku z ciążą. Obecnie przeważają zgłoszenia związane z przemocą w rodzinie, zwłaszcza z przemocą wobec dzieci.

 Dyżury pełnią: psycholog, prawnik, specjalista pracy socjalnej, pedagog, terapeuta środowiskowy. Wszyscy przeszli szkolenie dla specjalistów telefonu zaufania przeprowadzone przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” we współpracy z PCPR w Gostyniu.  Telefon Zaufania funkcjonuje w godzinach pracy PCPR oraz w każdą środę w godzinach popołudniowych i wtedy dyżurują przy nim wolontariusze.

 Masz problem? Nie wiesz co zrobić? Zabrakło Ci chęci do życia? Jesteś ofiarą przemocy? Oszukano Cię? Czujesz się samotnie i nieszczęśliwie? Nie możesz wyzwolić się z uzależnienia?

POTRZEBUJESZ POMOCY ?

Zadzwoń pod numer 65 572 77 99

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, a w środy od 8.00 do godz. 18.00

Źródło: /pcpr w Gostyniu/
Data dodania: 2010-03-25 21:21:25

Inne artykuły