Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Terminy składania wniosków do programu Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które w ramach jego pomocy mogą uzyskać wsparcie na szereg zadań.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2014 r. składa się z dwóch modułów (I i II).

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach II modułu „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” dla studentów w ramach aktualnego semestru/półrocza upływa 30 marca 2014 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie dla całego programu „Aktywny samorząd” oraz dla studentów w ramach kolejnego semestru/półrocza upływa 30 września 2014 r.


W ramach modułu I „Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową”osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o:


- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,
- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 

W ramach modułu II „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony www.pfron.org.pl lub skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – realizatora programu „Aktywny Samorząd”, ul. Nowe Wrota 7, tel. 65-572-75-28.

 

Jednolita treść programu znajduje się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-03-21 10:40:11

Inne artykuły