Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Turniej Młodzieżowych Świetlic Środowiskowych

Wychowankowie Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z oddziałami w Pogorzeli, Gostyniu i Krobi wzięli udział Powiatowym Turnieju Bilarda MŚŚ „Ferie 2015”.  Gospodarzem kolejnej edycji turnieju (24.02.2015r.) była świetlica w Krobi. W finałowych rozgrywkach wzięło udział  16 bilardowiczów. Po zaciętych zmaganiach, którym towarzyszyło gorące kibicowanie, wyłoniono czterech zwycięzców: I miejsce zajął Dawid Szpruta – reprezentant MŚŚ w Gostyniu, II miejsce zajął Sebastian Ciesielski – reprezentant MŚŚ w Krobi,  a III i IV miejsca zajęli kolejno Mateusz Piniewski i Piotr Ciosek – reprezentanci MŚŚ w Pogorzeli. Zmaganiom przyglądał się też przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Pedagog Paulina Piniewska - kierownik Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z oddziałami w Pogorzeli, Gostyniu i Krobi przypomina: - Obecna edycja turnieju bilarda  MŚŚ nie jest pierwszym turniejem, jaki miał miejsce w naszych placówkach. Młodzież już wielokrotnie miała okazję rywalizować w zmaganiach konkursu bilardowego. Ostatnio miał miejsce 5 grudnia 2014r. w Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Gostyniu. Wtedy sukces odnieśli wychowankowie z Pogorzeli, ponieważ na podium stanęli reprezentanci tej świetlicy. Pierwsze miejsce zajął Emil Manuszak, drugi był Przemysław Łabarzewski, natomiast reprezentant MŚŚ w Krobi Sebastian Ciesielski zajął trzecie miejsce a Dawid Szpruta z Gostynia był czwarty.

Na zwycięzców czekały nagrody, natomiast pozostali uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Powiat gostyński prowadzi Młodzieżową Świetlicę Środowiskową w Pogorzeli z oddziałami w Krobi i Gostyniu. To ważny element powiatowego systemu pomocy społecznej w obszarze wsparcia rodziny i przeciwdziałania przemocy i jedyna tego typu placówka na terenie powiatu gostyńskiego. Dzięki działalności świetlic rozwiązano wiele poważnych problemów wychowawczych i kryzysowych sytuacji rodzinnych, które groziły młodym ludziom najpoważniejszymi konsekwencjami. Jest to placówka dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz gimnazjalnej kierowanej przez sąd, kuratorów sądowych, specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pedagogów szkolnych. Uczestników mogą też zgłaszać rodzice lub uczestnicy mogą zgłaszać się sami. Placówka jest prowadzona od 2000 r.  W pierwszych latach świetlica działała w ramach organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, następnie w ramach Domu Dziecka w Bodzewie, a od 1 stycznia 2013 r. w związku z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest samodzielną placówką dziennego wsparcia. Obecnie świetlica funkcjonuje w Pogorzeli (Rynek 1), w Krobi (Powstańców Wielkopolskich 27) oraz w Gostyniu (Poznańska 1b). Wszystkie oddziały placówki są czynne codziennie w dni robocze w godzinach popołudniowych, a czasie ferii w godzinach dopołudniowych. W 2014 r. placówka objęła wsparciem 160 wychowanków (oddział w Gostyniu – 49, w Krobi – 57, w Pogorzeli – 54).

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa zapewnia młodzieży częściową opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz rozwój zainteresowań. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, mające na celu przeciwdziałanie patologiom, zwłaszcza uzależnieniom, dostarczanie młodzieży wzorców zachowań, wzorców spędzania wolnego czasu, łagodzenie skutków urazów, stresów, poznawanie emocji i sposobu radzenia sobie z nimi, zwłaszcza z agresją oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych. Świetlica udziela też indywidualnego wsparcia rodzicom uczestników zajęć w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-02-28 08:38:24

Inne artykuły