Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Uczcili Babcie i Dziadków

W świetlicy wiejskiej w Goli odbyło się spotkanie seniorów z Sołectw Gola i Czajkowo, na które przybyło blisko sto babć i dziadków. To spotkanie, połączone ze świętowaniem Dnia Babci i Dnia Dziadka, zorganizowali sołtysi i Rady Sołeckie Goli i Czajkowa. Część artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Goli. Dlatego przybyłych seniorów oraz zaproszonych gości powitali przedstawiciele organizatorów: Paweł Stachowiak – Sołtys Goli, Mieczysław Gbiorczyk – Sołtys Czajkowa i Jolanta Gerowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goli. Złożyli oni serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka.

Do życzeń dołączyli również zaproszeni goście: reprezentujący Starostę Gostyńskiego Sekretarz Powiatu Gostyńskiego Leszek Maliński, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu  Mirosław Żywicki, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mirosław Sobkowiak, Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik Tomasz Barton, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu Marcin Krawiec, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego Marek Banaszak i ksiądz proboszcz Stanisław Kostka.

                Główną część spotkania wypełnił bogaty program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Goli. Dzieci specjalnie dla Babć i Dziadków przygotowały pod kierunkiem wychowawczyń inscenizację pt. "Karnawał w klasie" oraz liczne tańce, piosenki i wiersze, pełne ciepłych i serdecznych życzeń dla Babć i Dziadków. Występy młodych artystów były nagradzane długimi brawami. A na koniec dzieci wręczyły wszystkim Babciom i Dziadkom przygotowane przez siebie kartki z życzeniami.

Po obiedzie, przygotowanym przez organizatorów, wystąpił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zachęcając seniorów do skorzystania ze wsparcia powiatu dla osób z niepełnosprawnością. Omówił formy dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przyznawane są na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu pomocniczego, na dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz na organizację działań z zakresu sportu, kultury i rekreacji. Przedstawił też zasady ubiegania się o ww. dofinansowania oraz warunki przyznawania tej pomocy. Po swoim wystąpieniu, już w rozmowach indywidualnych, odpowiadał szczegółowo na pytania seniorów związane z uzyskaniem dofinansowania.

Następnie można było obejrzeć bogate zbiory filatelistyczne Henryka Klozińskiego oraz porozmawiać o jego hobby. Pan Henryk kolekcjonuje znaczki i monety już od ponad trzydziestu lat. Ma sporo cennych egzemplarzy. A o każdym znaczku pokazanym na wystawie mógł powiedzieć interesującą historię.

Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie. Organizatorzy serdecznie dziękują Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu za wsparcie przygotowania spotkania. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-01-24 08:48:33

Inne artykuły