Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Uczyli się interwencji

 

W powiecie gostyńskim odbyły się trzy kolejne specjalistyczne szkolenia, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, tym razem we współpracy z Zespołem Szkół w Bodzewie, Niepublicznym Przedszkolem "TRATWA" i Domem Dziecka w Bodzewie. W czasie kilkugodzinnych zajęć nauczyciele zapoznali się procedurą przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Niebieskie Karty". Otrzymali też certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia.

                Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy uczyli się stosowania procedury "Niebieskie Karty", przeciwdziałającej przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec dzieci.  Polega ona na obowiązku wszczęcia  interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad sensem i kolejnością podejmowanych czynności. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie dziecka jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie emocjonalne, czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni dziecku bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niego sytuacji, ale również i taka, która pozwoli na zgromadzenie wartościowego materiału dowodowego dającego możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców dziecięcych dramatów.

                Po udzieleniu pomocy (jeżeli sytuacja tego wymaga) dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz "Niebieskiej Karty" do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

                Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim. 

            Nie bądź obojętny! Reaguj!

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-03-16 00:46:25

Inne artykuły