Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Urzędnicy za mało wiedzą o niepełnosprawności

 

O częstym braku elementarnej wiedzy na temat niepełnosprawności w urzędach i instytucjach opowiada materiał w najnowszym numerze „Integracji”, udostępnianym nieodpłatnie przez PCPR w Gostyniu. Przykładem takiej ignorancji jest, szeroko już komentowany również poza granicami kraju, przypadek skierowania na badania psychiatryczne przez polski sąd kobiety z porażeniem mózgowym, która chciała zawrzeć związek małżeński. Porażenie mózgowe wpływa na jedynie na zdolności fizyczne, nie na intelektualne. Wstrząsający jest też artykuł o przemocy wobec niepełnosprawnych, spotykanej zarówno w domach jak i w placówkach pomocowych.

W dostępnych  obecnie dwóch numerach dwumiesięcznika można znaleźć też m.in. ważne artykuły o wartości zrzeszania się w organizacje pozarządowe, które są bardziej skuteczne w działaniach. Przykładem mogą być opisane w „Integracji” Polski związek Niewidomych czy Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Sporo emocji budzi artykuł o walce między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który powinien zapewnić środki samorządom powiatowym na dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych, a Narodowym Funduszem Zdrowia, który zgodnie ze standardami europejskimi powinien przejąć całkowitą odpowiedzialność za finansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

Ważnym materiałem, nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, jest artykuł o życiu z padaczką. Pokazuje on zupełny brak wiedzy o sposobach pomocy przez świadków ataku i doradza, m.in., by nie wkładać nic w usta osobie z atakiem padaczkowym oraz by nie blokować jej drgawek. Trzeba przede wszytki chronić jej głowę przed urazami, np. położyć pod nią coś miękkiego, poluzować ubranie chorego, ułożyć na boku. Jeśli jest chłodno, przykryć. Atak trwa ok. 1- 3 minut.

Można też znaleźć sporo informacji o cukrzycy, która stała się już chorobą społeczną, o ochronie kręgosłupa, skutecznych sposobach poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawne, o nowościach w sprzęcie rehabilitacyjnym. Poruszane są też zagadnienia z zakresu prawa. A specjalny dodatek jest poświęcony barierom w Internecie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że udostępnia nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym, placówkom, instytucjom, firmom i osobom działającym na rzecz niepełnosprawnych dwumiesięcznik „Integracja”. Jest to magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jest to możliwe dzięki udziałowi PCPR w Gostyniu w programie „Paczka integracji”.  Obecnie dostępne są nr 5 i 6 z 2011 r.

Magazyn można otrzymać (do wyczerpania posiadanych egzemplarzy) w godzinach urzędowania w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7), w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i ich Rodzin przy PCPR w Gostyniu, czynnym w środy od godz. 15 do 18. Publikacja dostępna jest też w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „Dziecko” (Gostyń, ul. Parkowa 1a, czynnym we wtorki od godz. 17 do 18). Magazyn „Integracja” jest też dostępny w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego. Zachęcamy do skorzystania.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-02-05 11:26:30

Inne artykuły