Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Usprawnianie chodu dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje o programie poprawy jakości chodu dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym.  

Powstanie Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w  ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych z Wielkopolski między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Realizacja projektu rozpoczyna się wiosną 2019 r.

                Realizatorem projektu jest Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020. Projekt nosi nazwę: „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

 

Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

 

Drodzy rodzice, opiekunowie

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

(druk do zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj)

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy  kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl
  -w temacie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka lub młodego dorosłego,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań  z dopiskiem „kwalifikacje -MPD” – zalecamy list polecony,
 • osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje - MPD”.

 

Kryteria włączenia do programu:

 1. Podpisanie druku świadomej zgody przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu na udział w programie (druk do pobrania tutaj)
 2. Wiek między 5 a 21 rokiem życia - określony będzie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie daty urodzenia
 3. Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego
 4. Umiejętność samodzielnego chodzenia przy pomocy zaopatrzenia ortopedycznego (kule, trójnogi, balkoniki, łuski) lub pomocy drugiej osoby
 5. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem ww. zaopatrzenia lub pomocy drugiej osoby
 6. Możliwość komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych
 7. Brak przeciwwskazań do intensywnego treningu na bieżni (np. choroby układu krążenia, oddechowego  o znacznym nasileniu i inne)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl

Źródło: PCPR
Data dodania: 2019-01-19 15:55:27

Inne artykuły