Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

VIII Forum NGO Powiatu Gostyńskiego

 

To jest święto społeczeństwa obywatelskiego. A wspólne działanie samorządów, organizacji pozarządowych i wolontariuszy - wspierane przez przedsiębiorców, to najbardziej efektywna z form współpracy. Tymi słowami Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński otworzył Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego, zorganizowane już po raz ósmy. Przybyli na nie przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji  oraz grup nieformalnych, przedstawiciele Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, członkowie komisji konkursowej „Działaj lokalnie”, przedstawiciele biznesu wspierający działalność organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów i mediów. Gośćmi specjalnymi byli senator RP Marian Poślednik oraz Iwona Olkowicz – krajowy koordynator programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestnikami forum byli też burmistrzowie i wójtowie gmin oraz członkowie Zarządu Powiatu Gostyńskiego.

Starosta Gostyński podziękował przedsiębiorcom za wspieranie wolontariatu i stowarzyszeń. Podkreślił, że Powiat Gostyński, by wspierać organizacje pozarządowe i lokalnych liderów,  uruchomił Centrum Aktywności Lokalnej.

Następnie przedstawiciel społecznej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  Mirosław Sobkowiak przedstawił sprawozdanie z działalności Rady. Prestiżowym efektem obchodzącej roczek Rady jest zdiagnozowanie środowiska organizacji pozarządowych powiatu i rozpoznanie mocnych stron potrzeb oraz III sektora. Odpowiedzią na te potrzeby jest powiatowe Centrum Aktywności Lokalnej.

Kolejnym, ale oczekiwanym w napięciu i budzącym duże emocje punktem VIII Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego było ogłoszenie wyników V edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2012”, zorganizowanego przez Ośrodek „Działaj Lokalnie” - Stowarzyszenie „Dziecko”. W imieniu 15-osobowej komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów zwycięzców tej edycji zaprezentowała Ewa Misiaczyk - koordynator programu „Działaj Lokalnie” w powiecie gostyńskim. A granty wręczali Starosta Gostyński i włodarze poszczególnych gmin. Na konkurs złożono 32 wnioski. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 12 organizacji, które otrzymały nagrody w wysokości 70 850 zł.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi "Ratujemy i uczymy ratować". Specjalne gratulacje nagrodzonym, wszystkim startującym, organizatorowi konkursu i wszystkim wspierającym złożył senator Marian Poślednik. On i zabierający jako kolejny głos burmistrz Krobi Sebastian Czwojda podkreślali, że większość ze złożonych i nagrodzonych projektów dotyczy aktywnych działań mieszkańców wsi, co bardzo cieszy i powinno być powodem do dumy, gdyż udało się zaktywizować również i te małe społeczności lokalne.

Po wręczeniu nagród głos zabrała Iwona Olkowicz z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, która w ciekawej formie wywiadu na żywo (który przeprowadziła Agnieszka Wujek z Nowej Telewizji Gostyń), opowiedziała o tym, jak skutecznie promować organizacje w mediach. Podkreślała, że równie ważne jak oryginalny pomysł jest pokazywanie zmian, jakie się dokonują w wyniku działań organizacji pozarządowych.

 

Sponsorami obecnej edycji konkursu „Działaj Lokalnie” są: Powiat Gostyński, Gminy Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, firmy: Zuptor, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. Patronat medialny sprawuje Nowa Telewizja Gostyń.

Konkurs wspierają lokalne media: czasopisma, radio, telewizja, portale i strony internetowe.

VIII Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego zorganizowały: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”.

 

Nagrodzone projekty:

1. "Ratujemy i uczymy ratować" Wnioskodawca i Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi Kwota dotacji: 6000 zł. Głównym celem projektu jest nauczenie mieszkańców gminy Krobia zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie idei niesienia pomocy osobom potrzebującym. Projekt polegał będzie na przeszkoleniu pięciu osób z każdej z miejscowości na terenie gminy Krobia, którzy następnie uczyć będą zasad pierwszej pomocy mieszkańców swoich miejscowości, podczas festynów, zebrań czy tez specjalnie zorganizowanych w tym celu zajęć. Łącznie w pierwszym etapie projektu udział weźmie ok. 100 osób, które następnie w swoich miejscowościach przeszkolą  ok. 600 osób (po ok. 30 z każdej miejscowości).  Dodatkowo warto podkreślić, że wszystkie przeszkolone osoby, świadczyć będą pomoc medyczną podczas lokalnych imprez – pikników, zabaw i uroczystości.

2. "Przygoda pilnie poszukiwana - integracja dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich". Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie, realizator:  Koło Gospodyń Wiejskich  Trzecianów. Kwota dotacji: 6000 zł. Powstanie zagospodarowane i  z zapleczem miejsce do spędzania wolnego czasu. Będzie międzypokoleniowy piknik z okazji Dnia Dziecka  oraz minispektakl przygotowany przez starszych kolegów i koleżanki W okresie intensywnych prac żniwnych w naszej miejscowości zostaną zorganizowane tygodniowe zajęcia opiekuńczo-edukacyjne z zabawami z nauką języka angielskiego, będą zajęcia muzyczne, taneczne, kosmetyczka poprowadzi zajęcia dla młodzieży. Będą zajęcia o bezpieczeństwie. Letnie spotkania uatrakcyjni wyjazd na basen do Gostynia oraz wizyta w Muzeum Ziemi Krobskiej p. Marka Hałasa. Podsumowaniem realizacji projektu będzie „Piknikowy turniej rodzin”, podczas którego posadzone zostanie pamiątkowe drzewo.

3. "Skarbiec wartości". Wnioskodawca i realizator: Świetlica środowiskowa "Promyki Dobra". Kwota dotacji: 4900 zł. Zorganizowane zostaną działania i spotkania integracyjne promujące aktywne spędzanie wolnego czasu dla dzieci, rodziców, mieszkańców i przyjaciół świetlicy środowiskowej „Promyki Dobra”. M.in. będą to Festyn Rodzinny z „Zupą Rumforda”, zorganizowany w partnerstwie, będą zabawy i zajęcia muzyczne, spektakl tetralny. Ważnym akcentem będzie odarchiwizowanie przepisu na zupę Rumforda, którą w XIX wieku na rynku w Gostyniu rozdawał bł. Edmund Bojanowski. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty dla rodziców i dzieci, których celem będzie kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu oraz poznanie historii i tańców związanych z naszą małą ojczyną.

4. "Teatr i makaron czyli jak aktywizować środowisko". Wnioskodawca: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, realizator: Polski Związek Niewidomych zarząd Gostyń. Kwota dotacji: 6000 zł. Projekt zakłada zaktywizowanie oraz integrację osób niepełnosprawnych  oraz ich opiekunów z terenu gminy Gostyń oraz ukazanie możliwości poznania świata różnymi zmysłami, poprzez zorganizowanie w okresie od maja do października 2012 roku zajęć teatralnych i manualnych w ramach  Klubu działającego przy ul. Mostowej 9 w Gostyniu, a także zorganizowanie spektaklu nowopowstałej grupy teatralnej, wystawy i konkursu prac wykonanych na warsztatach manualnych  w czasie uroczystego spotkania integracyjnego z okazji 50-lecia gostyńskiego Koła PZN.

5. "Sobota na Kani 2012"  Wnioskodawca: Klub Bokserski Gostyniak; Realizator: Rada Osiedla Prawobrzeżnego Gostynia, Kwota dotacji: 6000 zł. Festyn „Sobota na Kani” to organizowane od sześciu lat integracyjne spotkanie mieszkańców. Program festynu zachęca mieszkańców do wspólnego spędzania czasu i zawiązywania więzi sąsiedzkiej. Na tegorocznym festynie wystąpią przedszkolaki, księża z lokalnych parafii, a policjanci, strażacy i ratownicy przeprowadzą szkolenia dla mieszkańców. Każdy uczestnik będzie mógł zbadać krew i poziom cukru. Mieszkańcy osiedla zaprezentują i poczęstują  swoimi wypiekami. Od 3 lat w festynie biorą udział także przyjaciele osiedla z Drezna.  Ponadto elementem festynu będzie wybór najpiękniejszego zwierzaka w Gostyniu i promocja adopcji bezdomnych zwierząt wśród mieszkańców gminy. Festyn zakończy się wspólnymi tańcami.

6. "W grupie siła, w grupie moc." Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie, realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka/Ustronie. Kwota dotacji: 6000 zł. Mieszkańcy wybudują kompleks  o charakterze rekreacyjno-integracyjnym, na którym będą się  spotykać. Powstanie także placu zabaw, będą organizowane wiejskie festyny, dożynki, ogniska.

7. "Zielona biskupińska wieś" Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ziemia Krobska, realizator: grupa Razem dla Starej Krobi. Kwota dotacji: 6000 zł. Zasadniczym celem projektu jest zwiększanie świadomości  i odpowiedzialności mieszkańców Starej Krobi w zakresie ochrony środowiska i ekologii Zostaną powiększone miejsca zieleni w miejscowości Stara Krobia, ponadto zostaną uporządkowane dzikie wysypiska śmieci, nasadzone drzewa i krzewy, wykonane alejki spacerowj przy boisku sportowym oraz skwerze w centrum wsi. Jednocześnie przeprowadzone zostaną warsztaty dla mieszkańców wsi oraz zajęcia dla uczniów ZSPiG w Starej Krobi, dotyczące ekologii i ochrony środowiska. We wszystkie działania zaangażowani będą członkowie grupy inicjatywnej, a także mieszkańcy Starej Krobi oraz uczniowie miejscowej szkoły.

8. "Nie spoczniemy na laurach - świadomi i bezpieczni", Wnioskodawca: Stowarzyszenie Most, realizator: Rada sołecka Grabonóg. Kwota dotacji: 5950 zł. Planowany jest cykl działań rozwijających aktywność mieszkańców wsi Grabonóg w celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców wsi. Będą to miedzy innymi: Spotkania i pogadanki z Zawodową Strażą Pożarną, z funkcjonariuszem policji, z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich. Zostanie przygotowane miejsce do bezpiecznego spędzania wolnego czasu wraz z boiskiem sportowym wielofunkcyjnym. Zorganizowane zostaną: Piknik country, majówka, dzień dziecka, dożynki, pożegnanie lata.

9. "Krzyżanki działają - swą wieś rozwijają". Wnioskodawca i realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżankach. Kwota dotacji: 6000 zł. Celem projektu jest zintegrowanie mieszkańców Krzyżanek poprzez przygotowanie miejsca spotkań służące rekreacji i rozwojowi aktywności mieszkańców. Powstanie ogrodzony plac rekreacyjny, plac zabaw wraz z wyposażeniem, boisko do piłki plażowej, boisko do piłki nożnej. Podsumowaniem będzie festyn "Potyczki rodzinne" dla wszystkich mieszkańców wsi.

10. "Działka niezwykłych ludzi". Wnioskodawca: Stowarzyszenie Most, realizator: grupa Kreatywni. Kwota dotacji: 6000 zł. Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców Gminy Piaski z osobami niepełnosprawnymi. Będzie festyn integracyjny. Działki terapeutyczna WTZ zostanie zamieniona na teren rekreacyjny (z grillem, stołem i ławami) służący podopiecznym WTZ, mieszkańcom oraz środowisku osób niepełnosprawnych. Powstanie też stowarzyszenie działające na rzecz niepełnosprawnych.

11. "Centrum przyjazne rodzinie w plenerze dla mieszkańców Wziąchowa i Paradowa" Wnioskodawca: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, realizator: Sołectwo Wziąchów. Kwota dotacji: 6000 zł. Dla mieszkańców Wziąchowa i Paradowa powstanie miejsce wspólnych spotkań, działań edukacyjnych i kulturalno – oświatowych wraz altanką, boiskiem do piłki siatkowej, kręgiem ogniskowym. Projekt zakończy biesiada promująca zdrowy styl życia.

12. "Dzięczyński kompleks rekreacyjny", Wnioskodawca i realizator: Sarbinowski Klub Sportowy "Płomień". Kwota dotacji: 6000 zł. Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców Dzięczyny poprzez wybudowanie boiska do koszykówki oraz cykl zajęć rekreacyjnych: gier zespołowych. Projekt zakończy festyn rodzinny.

Źródło: oprac. PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2012-05-06 11:44:04

Inne artykuły