Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

W DKF o problemach rodzin

 

Gostyński Dyskusyjny Klub Filmowy zaprezentował film „Cztery słońca” w reżyserii Bohdana Szlamy. Stał się on okazją do dyskusji o problemach współczesnej rodziny. Zaproszonym specjalistą z obszaru pracy z rodziną był Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu. W swojej prelekcji wskazywał on na kryzys, jaki obecnie przeżywa rodzina, która przestaje być wartością, dla której poświęca się inne cele. Mimo, że ciągle jeszcze rodzina jest dla większości z nas ostoją, to narażona na wiele problemów, sama potrzebuje pomocy, by przetrwać  w  coraz szybciej zmieniającym się świecie. W powiecie gostyńskim zanika wielopokoleniowość rodzin, a główne choroby, które dotykają rodzin, to ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocie, długotrwałe choroby i niepełnosprawność, przemoc w rodzinie i nadużywanie alkoholu. To powoduje, że liczba rozwodów sięgnęła już prawie jednej trzeciej zawieranych w danym roku małżeństw.  

Mimo że zmienia się obraz rodziny, jej wzorce, siła wpływu, koncepcje seksualne, to dalej rodzina jest najważniejszym miejscem kształtowania się dziecka, a w konsekwencji dorosłego człowieka, jest źródłem naszej siły, dlatego nieuchronnie zmieniającego się świata warto docenić rodzinę i zadbać o nią, gdyż rodzina jest jednym z najważniejszych źródeł naszej siły.  

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-03-30 22:30:07

Inne artykuły