Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Warsztaty dla liderów społecznych

15 osób z gmin Gostyń, Piaski i Krobia uczestniczyło w dwudniowych weekendowych bezpłatnych warsztatach podnoszących kompetencje liderskie. Stowarzyszenie „Dziecko” zorganizowało 16-godzinne warsztaty „Kompetentny lider”, w czasie których młodzi liderzy, pracując w przygotowanych przez parę trenerską  z „Dziecka” symulacjach,  wzmacniali swoje umiejętności z obszarów pracy w grupie, myślenia strategicznego, dążenia do rezultatów, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz sprawnej komunikacji.   

Uczestnicy warsztatów byli stawiani przed trudnymi, prawie niewykonalnymi zadaniami, a każde z ćwiczeń (np. wybudowanie bezpiecznego lądownika dla jajka, transport piłki bez jej dotykania, wydobywanie złota z wirtualnej góry czy przeprawa przez księżyc) uczyło umiejętności motywowania, kierowania, przewidywania i wspierania w pracy grupowej. Liderzy biorący udział w warsztatach doskonale radzili sobie z najtrudniejszymi zadaniami, wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością oraz wzmocnili swoje kompetencje do kierowania grupą wolontariuszy.

Szkolenie było superwizowane przez eksperta Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”.

Stowarzyszenie „Dziecko” dziękuję Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za udzielone wsparcie przy realizacji warsztatów. 

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2013-10-28 11:41:22

Inne artykuły