Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Warsztaty dla rodziców - jak pracować z FAS

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych na temat FAS – Alkoholowego Zespołu Płodowego. Szkolenie trwało trzy dni i obejmowało warsztaty z elementami wykładu oraz indywidualną diagnozę wychowanków pieczy zastępczej pod kątem występowania FAS.

                FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, jest jednostką chorobową i obejmuje zaburzenia, jakie pojawiają sie u dziecka w wyniku spożywania przez ciężarną matkę alkoholu. Dochodzi wtedy do umysłowych i fizycznych zaburzeń w rozwoju dziecka, które mogą wyrażać się jako: opóźnienie umysłowe, dysfunkcje mózgu, anomalie rozwojowe, zaburzenia uczenia się i zaburzenia psychologiczne.Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się od obniżenia IQ, zaburzeń uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci włącznie. Wiele dzieci z FAS doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie. Niestety, większość przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie.

                Wychowanie dziecka z FAS wymaga specjalnego podejścia, często potrzebna jest terapia i rehabilitacja, a w okresie nauki szkolnej udział w zajęciach rewalidacyjnych. Rodzice dziecka z FAS powinni powiększać swą wiedzę, korzystać z grup wsparcia, otaczać dziecko osobami rozumiejącymi potrzeby dziecka (np. nauczyciele, lekarz, ksiądz). Trzeba też być cierpliwym, konkretnym, mówić jasno i zwięźle, umożliwiać dziecku funkcjonowanie w określonych schematach, np. stałym rozkładzie dnia i cały czas je nadzorować. Umieć rozładowywać w sposób bezpieczny dla dziecka jego napięcia i frustracje. I wspierać je  w rozwoju.

                Szkolenie objęło też diagnozy dzieci, zakończone indywidualnymi wskazaniami do wykorzystania w pracy z dziećmi.

                Szkolenie i diagnozy były bezpłatne dla uczestników, dzięki uzyskaniu wsparcia z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz dofinansowaniu ze środków Powiatu Gostyńskiego.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-02-13 21:43:21

Inne artykuły